Polski Związek Wędkarski

Barycz Dolny

Powiadom znajomego:

Barycz Dolny

Miejscowość
Końskie
Województwo
Świętokrzyskie
Powiat
Konecki
Gmina
Końskie
Przynależność

Zbiornik NO KILL

Powiadom znajomego:

Łowisko na mapie

Regulamin łowiska

REGULAMIN ŁOWISKA

no kill (nie zabijaj) i catch and release (złów i wypuść)

ustanowionego na zbiorniku Barycz Dolny

 

 

Na łowisku NO KILL obowiązuje :

 

- całkowity zakaz przetrzymywania, posiadania i zabierania złowionych ryb za wyjątkiem gatunków inwazyjnych opisanych w pkt. 4, którego po złowieniu można zabierać z Łowiska Barycz Dolny.

 

- całkowity zakaz używania siatek wędkarskich i innych przedmiotów do przetrzymywania ryb.

 

Wszystkie ryby po złowieniu należy niezwłocznie wypuścić do wody za wyjątkiem gatunków inwazyjnych opisanych w pkt. 4, których po złowieniu można zabierać z Łowiska Barycz Dolny.

Jedynym odstępstwem w stosowaniu siatek są zawody wędkarskie, podczas których dopuszcza się przetrzymywanie ryb w siatkach.

 

 

 

 

1. Użytkownikiem rybackim łowiska Barycz Dolny jest Okręg PZW w Kielcach, koło PZW Neptun
w Końskich .

 

2. Łowisko dostępne jest dla osób posiadających kartę wędkarską oraz zezwolenie na amatorski połów ryb w Okręgu PZW w Kielcach.

 

3. Łowisko funkcjonuje w formule i na zasadzie łowiska no kill „nie zabijaj” i catch and release „złów
i wypuść” tzn. rybę po złowieniu należy wypuścić, z zachowaniem należytej staranności w sposób nie pogarszający znacząco jej kondycji zdrowotnej.

 

4. Połów wg zasady no kill „nie zabijaj” i catch and release „złów i wypuść” nie dotyczy gatunków inwazyjnych: trawianka, babka bycza, czebaczek amurski, sumik karłowaty. Po złowieniu nie wolno ich wpuszczać do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.

 

5. Przed rozpoczęciem każdego wędkowania wędkarz zobowiązany jest do wypełnienia rubryk zezwolenia.

 

6. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem użytkownika.

 

7. Wędkarz zobowiązany jest do posiadania przyrządu do wyjmowania haczyków z pysków ryb oraz podbieraka.

 

8. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

 

9. Obowiązuje zakaz używania chwytaków szczypcowych do podbierania ryb.

 

10. Metodą spinningową można łowić w obrębie wolnych stanowisk, zachowując odległość od innych wędkujących min. 25 m.

 

11. Zajmowanie stanowiska i wędkowanie powinny odbywać się w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym wędkującym.

 

12. Każdy wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m. od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem wędkowania. Jest również zobowiązany wysprzątać swoje stanowisko wędkarskie po zakończeniu wędkowania,
a śmieci zabrać ze sobą z łowiska.

 

13. Okręg PZW w Kielcach, koło PZW Neptun w Końskich zastrzega sobie możliwość organizowania zamkniętych imprez wędkarskich po uprzednim zamieszczeniu informacji na stronie internetowej Koła PZW Neptun w Końskich oraz umieszczonej na tablicy informacyjnej na łowisku.

14. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli mają być na nim rozgrywane zawody sportowe.

 

15. Okręg PZW w Kielce, koło PZW Neptun w Końskich zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zezwoleń w przyszłości osobom nie przestrzegającym regulaminu łowiska.

 

16. Osoby uprawnione przez Okręg jak i funkcjonariusze służb: PSR, Policja i Straż Leśna, SSR mają prawo do: kontroli samochodów, bagaży w przypadku podejrzenia kradzieży ryb – zgodnie ze swoimi uprawnieniami oraz wypraszania z terenu łowiska w przypadku: głośnego zachowywania się, śmiecenia, dewastacji, kradzieży - bez możliwości zwrotu należności za wykupione zezwolenie.

 

17. Zabrania się:

 

1) zabierania jakichkolwiek ryb z łowiska (za wyjątkiem ryb inwazyjnych wyszczególnionych
w punkcie 4 regulaminu). Kradzież lub zabicie ryb jest równoznaczne z automatyczną utratą
i unieważnieniem zezwolenia na połów bez zwrotu kosztów zezwolenia oraz odmową jego uzyskania w przyszłości, lub wystąpienia na drogę prawną,

 

2) przetrzymywania złowionych ryb w siatkach lub workach karpiowych (odstępstwem
w stosowaniu siatek są zawody wędkarskie, podczas których dopuszcza się przetrzymywanie ryb w siatkach)

 

3) połowu ryb na żywą lub martwą rybę lub jej część tzw. „filet”,

 

4) połowu ryb metodą spinningową w okresie od 01 stycznia do 31 maja,

 

5) połowu ryb ze środków pływających w ciągu całego roku,

 

6) wrzucania zepsutej zanęty do wody,

 

7) połowu metodą podlodową, nie dotyczy organizacji zawodów w dyscyplinie podlodowej,

 

8) wzniecania ognia i wrzucania niedopałków papierosów do wody,

 

9) posiadania ryb złowionych na innym łowisku,

 

10) połowu w porze nocnej (w godzinach 22:00 – 5:00).

 

18. Nieprzestrzeganie regulaminu skutkować będzie skierowanie sprawy do sądu koleżeńskiego
i zakazem wędkowania na zbiorniku Barycz Dolny.

 

19. Okręg PZW w Kielce, koło PZW Neptun w Końskich nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku, a także zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu łowiska.

 

20. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy zapisane
w zasadach prowadzenia amatorskiego połowu ryb na wodach Okręgu PZW w Kielcach, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.

 

21. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2022 r.

28774-pliki-rw-druk-uv-dibond-120x90-regulamin-nep.pdf

  • 0.28 MB

Barycz Dolny

Miejscowość
Końskie
Województwo
Świętokrzyskie
Powiat
Konecki
Gmina
Końskie
Przynależność

Kup zezwolenie na połów ryb

W ofercie zezwolenie okresowe i całoroczne
Kup zezwolenie