Akcja "Tarło 2024"

Stanisław Przybylski

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy przesyła w załączeniu ankietę do organizowanej Akcji "Tarło 2024".

1. Cel akcji:

  • celem akcji jest działanie na rzecz ochrony środowiska wodnego, w tym aktywizowanie Zarządów Kół Okręgu PZW Legnica w statutowych działaniach poprawiających stan ochrony wód i ryb w okresie tarła,
  •  popularyzowanie tych działań w szkołach oraz innych środowiskach społecznych, zawodowych, rządowych i samorządowych.

2. Zadania ogólne akcji:

  • lokalizowanie tarlisk na wodach będących pod opieką Koła, 
  • wzmożona ochrona tarlisk,
  • oznakowanie tarlisk,
  • popularyzacja działań na rzecz ochrony środowiska wodnego.

3. Zakres działania akcji:

  • zakresem działania akcji obejmuje się wszystkie Zarządy Kół i wszystkie wody będące w użytkowaniu Okręgu PZW Legnica.

Wyniki należy przedstawić w załączonej ankiecie, którą należy przesłać do biura Zarządu Okręgu w terminie do dnia 30 września br.

Pliki do pobrania