Polski Związek Wędkarski

Dotacje dla Okręgu PZW Legnica

Stanisław Przybylski

Zarząd Powiatu Legnickiego udzielił dotacji w wysokości  6 000,00 zł (sześć tysięcy złotych 00/100gr) dla Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Legnicy na działalność Społecznej Straży Rybackiej powiatu legnickiego, w tym na ochronę i zagospodarowanie wód oraz ochronę ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych na terenie powiatu legnickiego.

 

Zarząd Powiatu Głogowskiego udzielił dotacji celowej w wysokości  8 500,00 zł (osiem tysięcy pięćset złotych 00/100gr) dla Polskiego Związku Wędkarskiego  Okręg w Legnicy na ochronę i zagospodarowanie wód oraz ochronę ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych na terenie powiatu głogowskiego, w tym zakup umundurowania dla 14 strażników Społecznej Straży Rybackiej w powiecie głogowskim.