Polski Związek Wędkarski

Efekty wspólnych działań SSR I PSR

Korzystając z doświadczeń lat poprzednich wspólne patrole SSR i PSR w ubiegłym tygodniu zwiększyły intensywność kontroli na rzece Narew i starorzeczach.

W trakcie kontroli ujawniono narzędzia kłusownicze w ilościach: 5 szt. sieci typu wonton o łącznej długości 66 m i 1 sieć typu drygawica o długości dł. 18 m i 5 więcierzy.

Nasi wędkarze - strażnicy społeczni przy wykorzystaniu drona ujawnili wędkarza łowiącego bezpośrednio z jazu w m. Strękowa Góra, co jest złamaniem zasad zapisów ustawy o rybactwie śródlądowym. Zdjęcie wykonane z użyciem dorna jest dostępne w dołączonej galerii.

Prosimy o zgłaszanie wszelkich przejawów kłusownictwa i łamania zasad wędkowania na nr tel. 510 212 653 lub na adres e-mail: ochrona.wod@pzwbialystok.org

Gwarantujemy zgłaszającym pełną anonimowość.