Inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla ekosystemu Polski.

W związku z pismem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie inwazyjnych gatunków obcych (IGO) oraz zapisami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09,12.2022r, " w sprawie listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii i listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski oraz środków mających na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów" oraz Ustawą z dnia 11.08.2021r, o gatunkach obcych należy: w przypadku złowienia niżej wymienionych gatunków, podobnie jak w przypadku wszystkich gatunków obcych, absolutnie nie można ich wypuszczać ani do łowiska w którym je złowiono oraz do innych wód!!! Złowione okazy najlepiej niezwłocznie uśmiercić.                                                                   

  Lista gatunków inwazyjnych:

 1. Babka bycza
 2. Babka łysa
 3. Babka rurkonosa
 4. Babka szczupła
 5. Bass słoneczny
 6. Czebaczek amurski
 7. Gambozja kropkowana
 8. Gambozja pospolita
 9. Moron biały
 10. Przydenka żebrowata
 11. Sumik czarny
 12. Sumik karłowaty
 13. Sumik koralowy
 14. Trawianka
 15. Channa argus
 16. Krab wełnistoręki
 17. Rak iluzjański
 18. Rak marmurkowy
 19. Rak pręgowany
 20. Rak sygnałowy
 21. Rak Faxonius ruticus
 22. Rak Oronectes virilis