Kolejny patrol SSR

 

Jedną z form działalności członków Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Drzonowie jest ochrona wód przed kłusownictwem i zanieczyszczeniami. Choć każdy członek Koła reaguje na takie zagrożenia, to jednak głównie realizują to strażnicy Społecznej Straży Rybackiej.

W ciągu roku przeprowadzają wiele patroli nad wodami, zarówno w dzień jak i nocą. Często znajdują i usuwają zastawione sieci kłusownicze. Czasem także złapią kłusownika na gorącym uczynku.

Najwięcej czasu poświęcają na ochronę ciągu tarłowego troci wędrownej, który odbywa się jesienią. Trocie stanowią główny cel kłusowników-złodziei.

W środę 29 listopada grupa członków Koła Drzonowo -strażników powiatowej SSR, wraz z kilkoma członkami SSR Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, przeprowadziła kolejny patrol nad Parsętą, Błotnicą i Dębosznicą.

Tym razem, co ucieszyło strażników, nie natknęli się na sieci kłusownicze i na kłusowników.