Koło PZW WSK Kalisz Młodzieżowym Kołem Roku 2023 Okręgu PZW Kalisz

W dniu wczorajszym prezes koła PZW WSK Kalisz Zbyszek Górka w siedzibie Zarządu Okręgu PZW Kalisz w Ostrowie Wlkp. z rąk prezesa okręgu Pawła Staszaka odebrał prestiżową nagrodę i tytuł Młodzieżowe Koło Roku 2023 Okręgu PZW Kalisz.

Jest to efekt konkursu ogłoszonego w tym roku przez Zarząd Okręgu PZW w Kaliszu i Młodzieżową Komisję działającą w okręgu. Tym bardziej wyróżnienie cieszy ,gdyż w ogłoszonym konkursie brały udział wszystkie koła z Okręgu Kalisz.

Brana była pod uwagę ogólna praca z młodzieżą w 2023 r. tj.(działająca szkółka wędkarska, organizowane zawody dla członków uczestników w kole, udział członków uczestników w zawodach okręgowych, olimpiadach, przeprowadzone prelekcję w szkołach, konkursy , dzień dziecka, itp. i na koniec ilość członków uczestników w kole) to wszystko było punktowane i składało się na końcowy sukces.

Podsumowując; podziękowania należą się Zarządowi Koła PZW WSK Kalisz na czele z prezesem koła oraz wszystkim, którzy przyczynili się i dołożyli swoją tzw. cegiełkę do zdobycia tego tytułu i tu w szczególności podziękowania należą się instruktorom młodzieży w kole kol .Przemysław Górka i kol. Robert Papuziński, którzy wnieśli bardzo duży wkład w osiągnięty sukces.

Dziękujemy młodzieży,która w tym wszystkim uczestniczyła,to również wasze osiągnięte wyniki przyczyniły się do tego wyróżnienia.