Polski Związek Wędkarski

KOMUNIKAT - Zawody  w Wędkarstwie Spławikowym – Drużynowy Puchar Okręgu Ciechanowskiego Parami

  1. Rodzaj zawodów:

Zawody  w Wędkarstwie Spławikowym – Drużynowy Puchar Okręgu Ciechanowskiego Parami w Wędkarstwie Spławikowym.

Zawody odbędą się w jednej czterogodzinnej turze i rozgrywane będą jedynie w klasyfikacji drużynowej.

2.  Miejsce i czas zawodów:

Zawody odbędą się w dniu 30.06.2024r. – na wyrobisku "Dziady" w Ciechanowie - zbiórka zawodników do godz. 7:00.

3.  Organizator:

Zarząd Koła PZW w Ciechanowie, Okręgowy Kapitanat Sportowy.

4.  Uczestnicy:

Prawo startu w zawodach mają 2 osobowe reprezentacje Kół naszego okręgu -  po max. dwie drużyny z Koła w następujących konfiguracjach osobowych:

- Seniorów + Kobieta lub

-  Senior + Junior U – 20 lub

-  Senior + Kadet U – 15

5.  Komisja sędziowska:

Sędzia Główny Zawodów – Henryk Grześ

Sędzia Sekretarz  – Eugeniusz Nowak

Koło Ciechanów - deleguje sędziów kontrolnych

6.  Inne informacje:
-  Zawody rozgrywane będą zgodnie z “Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego” Uchwałą nr56/X/2023 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 27 października  2023r.
- zawodnicy/para, łowią w ramach jednego stanowiska używając jednocześnie dwóch wędek, przy czym połów odbywa się jedną wędką przez jednego zawodnika (niedopuszczalne jest łowienie obydwoma wędkami przez jednego zawodnika, kiedy drugi z pary nie łowi).

- zawodnicy łowią „do jednej siatki” – liczy się łączny wynik pary.

- limit ilościowy dla teamu zanęt, glin, robaków – jak wg. ”Zasad….” dla jednego zawodnika w kat. Seniorów.

- Za zawody pobierana jest opłata startowa jedynie od Seniorów - 50 zł/za zawody.
- Opłatę startową należy uiścić do dnia 28.06.2024r. przelewem na konto Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Ciechanowie, nr konta 79 1240 5309 1111 0000 5043 9401, z dopiskiem: Opłata startowa za zawody spławikowe  – Koło …..  lub opłata startowa (imię i nazwisko).
- Opłata nie będzie pobierana na miejscu zawodów.
- Pomimo dokonanej wpłaty obowiązuje konieczność zgłaszania zawodników. Termin zgłaszania zawodników do dnia 28.06.2024r. do godz. 14.00.  Imiennych zgłoszeń zawodników - telefonicznie lub mailowo, dokonywać  może Kapitan Sportowy lub Prezes danego Koła tylko i wyłącznie do siedziby biura Okręgu tel. (23) - 692-58-86, email: biuro@pzw-ciechanow.pl)
Zawodnicy nie zgłoszeni w określonym terminie, nie posiadający odpowiednich do wędkowania dokumentów i nie posiadający uiszczonej opłaty startowej nie będą brali udziału w zawodach.
-  Z opłaty zwolniona jest młodzież oraz Panie.
-  Za przygotowanie łowiska do zawodów ( przygotowanie, oznakowanie i wyznaczenie stanowisk)  odpowiada  Zarząd Koła PZW w Ciechanowie.
-  Losowanie sektorów i stanowisk odbędzie w dniu zawodów.
- Obowiązuje bezwzględny zakaz treningów dla zawodników w przeddzień zawodów pod rygorem dyskwalifikacji.

W razie pytań lub niejasności proszę się kontaktować z biurem Okręgu tel. (23)  692-58-86.