Odwołanie Zebrania Nadzwyczajnego

Ryszard Gołębiowski