Polski Związek Wędkarski

Okręgowe zawody wędkarskie w dyscyplinie spinningowej w połowie ryb drapieżnych z brzegu "Otwarcie Sezonu"

Stanisław Przybylski

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1

Biuro Zarządu Okręgu PZW w Legnicy zawiadamia, że w dniu 17.03.2024 r. odbędą się okręgowe zawody wędkarskie w dyscyplinie spinningowej w połowie ryb drapieżnych z brzegu. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego cz. 6 "Spinning z brzegu".

Biuro zawodów: biuro będzie się mieścić w miejscu zawodów przy komisji sędziowskiej.

Teren zawodów: łowiskiem będzie rzeka Kaczawa na odcinku od jazu przy ul. Jaworzyńskiej w Legnicy do ujścia rzeki Czarna Woda.

Zbrojenie przynęt: na wodach krainy pstrąga i lipienia obowiązują ograniczenia dotyczące budowy przynęty. Przynęty mogą być uzbrojone jednym lub dwoma haczykami, z jednym, dwoma lub trzema grotami bezwzględnie bezzadziorowymi.

Prawo startu w zawodach: w zawodach prawo startu mają reprezentacje Kół i Klubów. Warunkiem rozegrania zawodów jest zgłoszenie się na miejscu zawodów minimum 5 zawodników.

Sprawy organizacyjne:

 • koszt udziału w zawodach wynosi 50,00 zł od zawodnika za każdą turę,
 • wpłata na konto ZO PZW w Legnicy w terminie do dnia 13.03.2024 r. z adnotacją nazwy zawodów,
 • potwierdzenie wpłaty do okazania komisji sędziowskiej pod rygorem niedopuszczenia do zawodów,
 • termin pisemnych zgłoszeń zawodników na dołączonym druku do dnia 13.03.2024 r. na adres poczty elektronicznej: sport@pzwokreglegnica.pl. Po ww. terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane,
 • zawody zostaną rozegrane na żywej rybie w klasyfikacji indywidualnej, zgodnie z RAPR,
 • każdy zawodnik musi być wyposażony w podbierak, 
 • obowiązuje zakaz używania osęki,
 • organizator zastrzega sobie prawo do zbadania trzeźwości zawodników,
 • podczas zawodów uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania ustaleń organizatora,
 • nagrody: I miejsce - 250,00 zł, II miejsce - 200,00 zł, III miejsce - 150,00 zł, IV miejsce - 100,00 zł,
 • zbiórka zawodników i sędziów o godz. 6.00 w Legnicy na parkingu przy hotelu Admirał ul. Bielańska, dojazd zawodników we własnym zakresie,
 • dopuszcza się brodzenie w spodniobutach na własną odpowiedzialność,
 • pomiar ryb: zawodnicy uczestniczący w zawodach otrzymują od organizatora miary do mierzenia ryb na czas trwania zawodów. Zawodnik dokonuje pomiaru ryby na pobranej miarce łącznie ze zdjęciem (dowolny sprzęt, aparat, telefon itp.) i wpisuje wynik do karty startowej. Wykonane zdjęcie ryby przedstawia komisji sędziowskiej. Do punktacji zalicza się 15 sztuk ryb wybranych przez zawodnika. Każdy zawodnik podlega obowiązkowi zwrotu miary po zawodach dla komisji sędziowskiej. W przypadku braku zwrotu miary lub zwrotu miary zniszczonej należy dokonać opłaty za miarę w wysokości 50,00 zł/za szt. do komisji sędziowskiej na miejscu zawodów. W przypadku braku opłaty zawodnik nie zostanie dopuszczony do następnych zawodów.
 • w zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie (które ukończyły 18 lat).
 • zawodnik może startować na zawodach w barwach klubu pod warunkiem zgłoszenia klubu z zestawieniem zawodników do startu w zawodach okręgowych do Okręgowego Kapitanatu Sportowego w Legnicy z zastrzeżeniem, że zawodnik w czasie sezonu nie może zmieniać barw klubowych.
 • zawodnik rozpoczynający starty w zawodach w barwach Koła lub Klubu musi do końca sezonu reprezentować tą jednostkę, w której rozpoczął starty.
 • organizator zawodów: Okręgowy Kapitanat Sportowy i Koło PZW Legnica "Kotwica".
 • zgoda na start w zawodach jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami obejmującymi dane zawarte w karcie zgłoszenia (nazwa drużyny, imię i nazwisko zawodnika).

P r o g r a m   z a w o d ó w :

godz. 7.00 - 7.15  zbiórka zawodników i sędziów, sprawdzenie listy startowej,

godz. 7.15 - 8.00  otwarcie zawodów, losowanie stanowisk, dotarcie do sektorów,

godz. 8.00 - 12.00 zawody,

godz. 12.00 - 12.30 powrót do komisji sędziowskiej, zdanie kart startowych,

godz. 12.30 - 13.30 praca komisji sędziowskiej

godz. 13.30 - 14.30 ogłoszenie wyników zawodów, wręczenie nagród, zakończenie zawodów 

Pliki do pobrania

12 Komentarzy

  Chcesz dodawać komentarze?

  Zaloguj się, aby otrzymać dostęp do dodatkowych funkcjonalności serwisu.