Po zebraniu sprawozdawczym 2023

WKS Rapa Zielona Góra

W dniu 19.11.2023 r. o godzinie 9:15 odbyło się walne zebranie sprawozdawcze WKS "RAPA" Zielona Góra.

Zebranie odbyło się w sali konferencyjnej siedziby Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Górze przy ul. Głowackiego 9 w pierwszym terminie.

Na zebraniu przyjęto podstawowe dokumenty Klubu za rok 2023, w tym sprawozdanie z działalności Klubu i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu. Zabranie zatwierdziło również preliminarz budżetowy, plan pracy Zarządu Klubu, oraz wstępny plan imprez sportowych na 2024 rok (w załączeniu).

Najważniejsze uchwały podjęte na zebraniu:

  1. Upoważniono Zarządu Klubu do ostatecznego ustalenia kalendarza zawodów klubowych, dotyczy to daty i miejsca rozgrywania zawodów, po zatwierdzeniu kalendarza okręgowego i rezerwacji miejsc.
  2. W sprawie podniesienia „startowego” w zawodach klubowych z 15 zł na 20 zł oraz podniesienie nagród za 2-gie i 3-cie miejsce w zawodach Grand Prix Klubu z 30 zł na 40 zł i z 20 zł na 30 zł.
  3. W sprawie rezygnacji z wyżywienia w 3-ch z 6-ciu zawodów Grand Prix Klubu. Klub zapewni wyżywienie na pierwszych zawodach klubowych, na II turę Mistrzostw Klubu, oraz na zawody zakończenia sezonu.

Na zakończenie zebrania odbyła się dekoracja zwycięzców Grand Prix Klubu za rok 2023 i wręczenie nagród.

I     miejsce – kol. Krzysztof Kowalewicz
II    miejsce – kol. Andrzej Ratajczak
III   miejsce – kol. Marcin Bedryjczuk

Zarząd Klubu przeprasza Mateusza Zagdańskiego, że z przyczyn bliżej nie ustalonych nie otrzymał 2-ch SMS-ów grupowych i jednego SMS-a indywidualnego dotyczących walnego zgromadzenia klubu, które (jak się okazało później) zostały wysłane na niewłaściwy numer telefonu. Z tego powodu nie był obecny na zebraniu.

                                                                                         Zarząd Klubu

 

Pliki do pobrania

  • rapa-plan-imprez-sportowych-2024.pdf

    • 0.11 MB