Polski Związek Wędkarski

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 22.02.2024

Jarosław Pawlak

W dniu 22.02 2024 r. o godz. 14:00 odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący OKR kol. Jarosław Pawlak, przewodniczący OSK kol. Zbigniew Rakoczy, rzecznicy dyscyplinarni: kol. Wojciech Jędrysik i kol. Janusz Osmólski, Dyrektor biura ZO Henryk Brylski.

Posiedzenie otworzył i prowadził prezes Zarządu Okręgu kol. Mirosław Winiarski.

W zakresie działalności organizacyjnej podjęto następujące uchwały w sprawie:

 • powołania komisji egzaminacyjnej Koła PZW nr 108 Miasteczko Śląskie,
 • uchylenia uchwały Zarządu Koła PZW nr 11 Fablok,
 • wyznaczenia administratorów Centralnej Bazy Danych Okręgu PZW w Katowicach.

Uchwały omówił wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. Janusz Olszewski.

W zakresie działalności gospodarczej podjęto następujące uchwały  w sprawie:

 • wyrażenia zgody na udostępnienie informacji o zbiornikach wodnych: Pogoria I; II; III,
 • wydłużenia okresu funkcjonowania strefy tarliskowej na zbiorniku nr 014 Kozłowa Góra,
 • zatwierdzenia regulaminu porządkowego łowiska ogólnodostępnego nr 656 „Srebrniok”,
 • zatwierdzenia regulaminu porządkowego łowiska ogólnodostępnego nr 704 „Kokotek”,
 • zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego nr 512 „Jedliniok”,
 • zatwierdzenia cennika przystani wędkarskiej Okręgu PZW w Katowicach nad zbiornikiem nr 014 Kozłowa Góra.

Uchwały omówił wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Edward Totoń.

W zakresie działalności finansowej podjęto uchwałę w sprawie:

 • dofinansowania remontu w Kole PZW nr 62 Wodzisław Śląski.

Uchwałę omówił skarbnik ZO kol. Robert Sito.

W zakresie działalności OKS podjęto uchwałę w sprawie:

 • zmian w załączniku n 2 do uchwały nr 142/2023 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 23.11.2023 r. w sprawie składek i opłat, warunków uprawiania amatorskiego połowu ryb, wzoru zezwolenia i rejestru połowu ryb na łowisku specjalnym „Czarna Przemsza” od 2024 r.

Uchwałę omówił wiceprezes ZO ds. sportu kol. Grzegorz Kosin.

Komisja organizacyjna – kol. J. Olszewski poinformował, że Komisja Organizacyjna miała swoje posiedzenie w dniu 08.02.2024 r. omawiając sprawy dotyczące:

 • spraw organizacyjnych KO.
 • przekazanie przesłanych dokumentów z kół – uchwał do weryfikacji przez koła według przynależności do rejonów.
 • przygotowania częściowego sprawozdania z działalności ZO za okres 2 lat obecnej kadencji.
 • wyznaczenie osoby do obsługi Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru nowego prezesa w kole 113 Kobiór.

Zapoznano się z pismem Komisji Promocji i Mediów z dnia 04.01.2024 r. w sprawie propozycji wprowadzenia zmian w załączniku dot. oceny kół za 2024 r. tj. „przyznawania punktacji za współpracowanie z samorządowymi i sponsorami za pozyskiwanie środków finansowych” – 1 000,00 zł ÷ 5 000,00 zł 1 pkt i powyżej 5 000,00 zł 2 pkt.

Komisja gospodarcza - kol. E. Totoń przedstawił informację z prac komisji która odbyła się w dniu 14.02.2024r. W posiedzeniu komisji brał udział zaproszony gość kol. Konrada Ciura, który omówił swoje prowadzone opracowania na temat odłowów na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach na przestrzeni lat 1994 – 2022. Przedstawione zostały również pewne dane, które sugerują, że efektywność odłowów na małych zbiornikach jest o wiele lepsza niż na zbiornikach dużych. Ponadto poruszył sprawę zarejestrowanych prawdopodobnie nieprawdziwych odłowów - ponad 200%         efektywności na niektórych zbiornikach zarybianych karpiem handlowym bądź też bardzo dużych sandaczy a także odłowów na zbiorniku nr 822 „Siwcowy” oraz ewentualnego wprowadzenia rejestracji połowów dla wędkarzy stosujących metodę „No kill”.

Ponadto omawiano podział środków na zarybienie w 2024 r. Przedstawiona była informacja z prac podkomisji ds. zezwoleń na zb. Dziećkowice. Poczyniono wstępne ustalenia w sprawie podziału zezwoleń. Nie spłynęły jeszcze wszystkie zapotrzebowania na zezwolenia z zainteresowanych kół.

Na posiedzeniu podkomisji ds. SSR poruszono ocenę działalności SSR, dokonujących kontroli na łowiskach specjalnych oraz dokonano analizę ilości punktów wypracowanych przez SSR poszczególnych kół Okręgu PZW w Katowicach. Ponadto komisja gospodarcza jednogłośnie zaopiniowała wniosek Prezesa ZO kol. Mirosława Winiarskiego aby nagradzać np. finansowo najlepsze SSR Okręgu. Mając powyższe na uwadze  należy powiadomić wszystkie koła, że począwszy od 2024 r. będzie prowadzony taki ranking.

Poruszono również sprawę przyznawania punktów za udział w płoszeniu kormoranów. Punkty za taką działalność przyznawane będą jedynie za udział w zorganizowanych akcjach płoszenia kormoranów wspólnie ze służbami Okręgu PZW w Katowicach.

Ponadto Komisja na posiedzeniu zapoznała się i rozpatrzyła 42 pisma z kół i różnych instytucji i osób z poza PZW.

Komisja Finansowa - kol. R. Sito przedstawił informacje z prac komisji której posiedzenie odbyło się 15.02.2024r. Komisja na posiedzeniu przygotowała projekt uchwały na dzisiejsze posiedzenie oraz omawiała pismo z koła PZW nr 12 DG dot. możliwości zakupu siedziby koła od PSS Społem. Ponadto analizowane były przesyłane przez koła uchwały dot. diet i ich podziału w kołach jak też sprawozdania z działalności łowisk specjalnych.

Kol. G. Kosin przedstawił informacje z posiedzenia OKS, które odbyło się 12.02.2024r. Przygotowano projekt uchwały na dzisiejsze posiedzenie Prezydium. Głównym tematem było finansowanie i dofinansowanie zawodów na szczeblu Okręgu; udział drużyny spławikowej w GPP 2024; organizacja zawodów spinningowo-brzegowych GPP 2024 w dniach 12-14.04.2024r. Ponadto omawiano  rozegrane Indywidualne podlodowe MP 2024 w Augustowie na j. Rozpuda oraz zawody do rozegrania tj. zawody rzutowe młodzieży w hali GPP 2023/2024 w dniu 25.02.2024r. w Tarnowskich Górach. Omawiano ofertę dotyczącą napisania aplikacji do sędziowania na poziomie Okręgu i kół. Zatwierdzono skład drużyny OKS Okręgu na zawody spinningowe GPP 2024. Podczas Konferencji Sportu w Pińczowie prowadzone były rozmowy na temat przywrócenia możliwości rozgrywania zawodów spinningowych wg dotychczasowych zasad tzw. tradycyjnych. GKS podjął decyzję o przywróceniu od 2025 roku Indywidualnych Spinningowych Mistrzostw Polski nie zaliczanych do rywalizacji „pstrągowej”. Prawo startu będzie miał Mistrz Okręgu z roku 2024 lub 2025. Przepisy umożliwiające rozgrywanie zawodów w tej formule mają zostać zatwierdzone i opublikowane w najbliższym czasie.

Komisja ds. Młodzieży kol. Z. Mośko przedstawił informację z posiedzenia komisji, które odbyło się w dniu 05.02.2024r. Omawiano zawody rzutowe, które odbyły się w Miasteczku Śląskim w dniu 14.01. W zawodach uczestniczyło 43 zawodników naszego okręgu i 5 zawodników z Czech. Rywalizacja odbywała się w dwuboju rzutowym oraz konkurencji sprawnościowej. W poszczególnych kategoriach zwycięzcami zostali : do 12 lat – Jakub Karmański z Koła PZW nr 108 Miasteczko Śląskie; do 14 lat – Filip Szołtysik z Koła PZW nr 72 Tarnowskie Góry Zamet; do 16 lat ex’aquo Dawid Skóra z koła PZW nr 72 Tarnowskie Góry Zamet i Dawid Pietrzyk z Koła PZW nr 23 Bogucice. Zawodnicy z Czech zadeklarowali również chęć udziału we wspólnych zawodach spławikowych. Ponadto omawiano przygotowania do wyjazdu na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w sportach wędkarskich Pińczów 02-04.02.2024r.; przygotowania do IV zawodów rzutowych w Tarnowskich Górach zaplanowanych na 25.02  oraz przygotowania do gali podsumowania konkursu Młodzieżowe Koło roku 2023. Gala Młodzieżowego Koła Roku zostanie połączona z podsumowaniem spławikowego Grand Prix Okręgu U15 i U20. Odbędzie się ona w dniu 23.02 o godz. 10:00 w sali Okręgu. Zaproszenia na nią otrzyma 6 pierwszych kół z konkursu MKR 2023 oraz zawodnicy, którzy w cyklu GPO zajęli miejsca 1-6 w obu kategoriach. Omawiana była propozycja aby na targach wędkarskich które odbędą się w Gliwicach w dniach 01-03.03.2024r. Komisja przeprowadzi pokaz wędkarstwa rzutowego a za całość reprezentowania Okręgu odpowiada Komisja ds. Promocji i Mediów i to ona będzie kierowała tym zadaniem i jego finansowaniem.

Kol. A. Szczęsny – Komisja Odznaki – poinformował, że do komisji spływają wnioski na odznaczenia a posiedzenie komisji planowane jest na dzień 13.02.2024r.

Kol. M. Wrzeszkiewicz poinformował że posiedzenie komisji Promocji i Mediów odbyło się w dniu 01.02.2024r. Komisja przeprowadziła inwentaryzację posiadanych materiałów promocyjnych i zamówiono gadżety na zawody i imprezy organizowane przez Okręg. Omówiono zakup stoiska wystawowego, banerów, flag i rollapów. Ustalono, że zawody Hanysy & Gorole odbędą się 30.06.2024r. na zb. ERG w Żorach w ramach cyklu zawodów o Puchar Prezesa ZO PZW w Katowicach. Zamówiono znaczki pamiątkowe na GPP Spinningowe z brzegu organizowane na Wiśle. Przygotowywany jest folder i broszura na jubileusz 75-lecia PZW w Katowicach oraz mapy z łowiskami naszego Okręgu. Przygotowane zostały także ulotki promocyjne „Zostań wędkarzem”. W dniu 15.02.2024r. odbyło się spotkanie komisji z dr Krystianem Dudkiem w sprawie opracowania materiałów do publikacji związanych z problemami  ptactwa rybożernego m.in. kormoranów. Ponadto Komisja spotkała się 20.02.2024r. w sprawie udziału naszego Okręgu w imprezie wędkarskiej „Silesia Fising” organizowanej w Arenie Gliwice w dniach 12-14.03.2024r. Razem z Decatlon Sosnowiec będziemy organizować konkursy wędkarskie dla uczestników i odwiedzających.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Jarosław Pawlak przedstawił informację z posiedzenia które odbyło się w dniu 07.02.2024 r. Komisja pracowała nad przygotowaniem materiałów do sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnych za 2023 rok. Komisja przeprowadziła analizę sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnych kół za rok 2023, protokołów wykonanych kontroli przez powołane zespoły Komisji Rewizyjnych Kół oraz prawidłowość podjętych uchwał Komisji Rewizyjnych Kół.        

Przewodniczący OSK – kol. Zbigniew Rakoczy poinformował o zakończonych przed Okręgowym Sądem Koleżeńskim sprawach. Poinformował o złożonym zażaleniu przez obwinionego do Głównego Sądu Koleżeńskiego  w Warszawie, który utrzymał w mocy wydane orzeczenie przez OSK w Katowicach i oddalił złożone zażalenie.

Rzecznicy Dyscyplinarni: kol. Janusz Osmólski i kol Wojciech Jędrysik przekazali informację o prowadzonych postępowaniach. Poinformowali, że:

 • umorzone zostało postępowanie w sprawie konfliktu związanego z połowem ryb na łowisku specjalnym Koła nr 11 Chrzanów Fablok, na skutek dojścia do porozumienia stron sporu.
 • na podstawie przeprowadzonych czynności wyjaśniających, wydane zostało postanowienie odmowy wszczęcia postępowania, które dotyczyło przejścia z Koła PZW nr 65 Zabrze Makoszowy, do Koła PZW nr 64 Zabrze.

Aktualnie spływają sprawozdania rzeczników z poszczególnych kół Okręgu – ostateczny termin to koniec lutego 2024 r. Trwają indywidualne szkolenia nowo powołanych rzeczników w poszczególnych kołach.

Informacje z rejonów przekazali opiekunowie rejonów. Poinformowali o zaplanowanych zebraniach z prezesami kół. I tak: Rej-I (29.02); Rej-II (25.02); Rej-III ( m-c czerwiec); Rej-IV ( m-c marzec); Rej-V (23.02); Rej-VI (12.03); Rej-VII (21.03); Rej-VIII (maj-czerwiec). W rejonach nie ma spraw wymagających wyjaśnień lub interwencji.

Dyrektor kol. H. Brylski przedstawił informację i uwagi ze szkolenia dot. portalu PZW i Centralnej Bazy Członków. Szkolenie zorganizował Zarząd Główny w m. Paprotnia.

Okręg otrzymał informację o śnięciu ryb na Kanale Gliwickim. Powiadomione zostały wszystkie możliwe służby. Koło PZW nr 13 Gliwice zebrało ok. 100 kg śniętych ryb m.in. z gatunku karaś srebrzysty ubiegłoroczny wylęg. Przeprowadziliśmy także badania ryb we własnym zakresie i natlenienia wody. Pobrane zostały do badania także żywe ryby i przekazane do zbadania przez dr Woźnicę z Uniwersytetu Śląskiego.

Ocena współpracy z PSR Kraków. W roku 2023 wspólne kontrole w poszczególnych powiatach zostały uregulowane, z uwzględnieniem propozycji i proponowanych przez poszczególnych komendantów SSR, co skutkowało lepszą współpracą oraz zwiększeniem częstotliwości patroli, jednocześnie zwiększyło wykrywalność oraz skuteczność działań. W trakcie ww. patroli zostały wykorzystane wspólne środki transportu, celem równomiernego rozłożenia kosztów eksploatacyjnych. W roku 2023 r. wystąpiły dwa przypadki gdzie Społeczne Straże Rybackie powołane uchwałami Rad Powiatów, zawiesiły swoją działalność przez uprawnionego do rybactwa ze względu na brak kandydatów na stanowisko komendanta.

Komendantów powiatowych zobowiązuje się do zwracania uwagi strażnikom podejmującym czynności kontrolne, o zachowaniu zgodnym z przepisami oraz regulaminem Społecznej Straży Rybackiej. Społeczna Straż Rybacka w ubiegłym roku przeprowadziła 3098 kontroli w terenie, wylegitymowała 15160 osób dokonujących amatorskiego połowu ryb, ujawniła 342 wykroczenia i 1 przestępstwo. Zabezpieczyła 3 porzucone przedmioty służące do nielegalnego połowu ryb. Przeprowadziła 204 wspólne patrole z PSR, 46 z Policją, 23 ze Strażą Leśną, 15 z OSP.

Państwowa Straż Rybacka w Krakowie przypomina o terminowym przekazywaniu dokumentów związanych z prawidłowym działaniem Społecznych Straży Rybackich. Powyższe zalecenie jest konieczne do właściwego i prawidłowego funkcjonowania Społecznych Straży Rybackich.

Dyrektor przypomniał, że w Okręgu przeprowadzane są szkolenia z RODO dla nowych członków władz i organów, którzy w ostatnim czasie zostali do nich powołani. 

Mirosław Winiarski

Prezes Zarządu Okręgu

Fot. Jarosław Pawlak