Polski Związek Wędkarski

Posiedzenie Prezydium ZG PZW – luty 2024

23 lutego 2023 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z udziałem Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej - kol. Ireneusza Strojewskiego i Rzecznika dyscyplinarnego ZG – kol. Jacka Grobelnego. Obradom przewodniczyła Prezes ZG kol. Beata Olejarz. 

Przyjęto przedstawiony przez Prezesa ZG porządek obrad, a następnie protokół z ostatniego posiedzenia Prezydium ZG.

Kol. Dariusz Dziemianowicz – Sekretarz ZG przedstawił wnioski wraz projektami uchwał. Podejmowano kolejno uchwały dotyczące:
- uchylenia, jako sprzecznej ze Statutem, Uchwały Prezydium ZO PZW w Opolu,
- przeprowadzenia audytu w zakresie działalności statutowej w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Krośnie,
- nadania stopnia Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej. 
Uchwały zostały podjęte.

Kol. Edward Fornalik – Przewodniczący Głównej Komisji Odznak przedstawił wnioski o podjęcie uchwał w sprawie:
- przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW do dyspozycji Prezesa ZG PZW oraz nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgu PZW w Bielsku-Białej, Kaliszu, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu. Podjęto stosowne uchwały.

Kol. J.Grobelny przedstawił informację z działalności rzeczników dyscyplinarnych ZG PZW.

W kolejnym punkcie przewodniczący poszczególnych komisji problemowych przedstawili informacje z prac Komisji Zarządu Głównego PZW.

Na zakończenie kol. Andrzej Świętach omówił zagadnienia związane z wykorzystaniem środków z WFOŚ przeznaczonych na odbudowę populacji ryb po katastrofie ekologicznej na Odrze.

[MM]