Polski Związek Wędkarski

Posiedzenie ZO PZW w Częstochowie z udziałem Prezesa ZG

5 marca 2024 r. kol. Beata Olejarz Prezes Zarządu Głównego uczestniczyła w posiedzeniu Zarządu Okręgu PZW w Częstochowie.  Na spotkaniu omawiano zagadnienia związane z wdrażaniem Centralnej Bazy Danych i kolejnych etapów cyfryzacji PZW, prowadzonych rozmów z Wodami Polskimi dotyczących wypracowania zasad współpracy w zakresie prowadzenia racjonalnej gospodarki wędkarsko – rybackiej m.in. zasad zawierania nowych umów, ogłaszania konkursów na oddanie w użytkowanie obwodów rybackich itp. Dużo uwagi poświecono także na sprawy związane z bieżącą działalnością Kół i Okręgu PZW w Częstochowie, a dotyczyły one m.in. reprezentowania Związku w postępowaniach z administracją państwową i samorządową.