Polski Związek Wędkarski

Przypominamy o stosowaniu zasady no kill podczas zawodów wędkarskich

Przypominamy, że na podstawie „Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego”, podczas rozgrywania zawodów wędkarskich - niezależnie od metody czy szczebla organizacyjnego zawodów, na wodach PZW obowiązuje rozgrywanie zawodów na tzw. żywej rybie.

Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego są uchwalane przez Zarząd Główny PZW i obowiązują wszystkich w Związku niezależnie od wcześniej podjętych ustaleń na niższych szczeblach organizacyjnych.

 

(Zasada rozgrywania zawodów na żywej rybie jest podana w ZOSW część I Przepisy Ogólne… Rozdział II pkt 3.)