Polski Związek Wędkarski

Regulamin Zawodów

REGULAMIN Konkursów  ,, Zawody  wędkarskie  koła  PZW  nr  63  Wojkowice ”   Postanowienia  ogólne Organizatorem   konkursów  ,,Zawody  wędkarskie”  zwanego  dalej  regulaminem, jest  Zarząd  Koła  PZW  nr  63 Wojkowice. Regulamin  konkursu  dotyczy   wszystkich  konkursów  zwanych  dalej  zawodami  we  wszystkich  dyscyplinach  wędkarskich  umieszczonych  w  kalendarzu  imprez  sportowych  koła  na  dany  sezon  wędkarski. Zawody  wędkarskie  przeprowadzane  są  zgodnie  z  obowiązującymi  zasadami  Organizacji  Sportu  Wędkarskiego  dyscyplinach  wędkarskich. Wszystkie  odstępstwa  i  zmiany  będą  opisywane  w  poszczególnych  komunikatach  dotyczących  zawodów. Organizator  zawodów  bierze  odpowiedzialność  za formę  i  przebieg  zawodów. II.      Cele  i  zadania  zawodów Upowszechnianie  sportu  wędkarskiego. Integracja  wędkarzy  ze  środowiskiem  i  między  pokoleniowo. Aktywny  i  zdrowy  system  życia. Praca  i  szkolenie  najmłodszego  pokolenia  oraz  odciąganie  ich  od  uzależnień. Zasady  przyjmowania  zgłoszeń  do  uczestnictwa  w  zawodach   W  zawodach  uczestniczyć  mogą  tylko  członkowie  koła  PZW  nr  63 Wojkowice  którzy  opłacili  składkę  członkowską  i  dobrowolną  wpłatę  na  sport  w  danym  roku  kalendarzowym. Przepis  dobrowolnej  wpłaty  nie  dotyczy  zawodów  rangi  mistrzowskiej  w  poszczególnych  dyscyplinach  wędkarskich. Każdy  wędkujący  zawodnik  musi  posiadać  zezwolenie  na  wody  Okręgu  PZW  w  Katowicach ( nie  dotyczy  zawodów  między  okręgami ) Wędkarzy  koła  obowiązują  zezwolenia  na  łowiska  specjalne  na  którym  są  rozgrywane  zawody. Zgłoszenia  zawodników  przyjmuje  kapitan  sportowy  drogą  telefoniczną. Organizator  może  odwołać  zawody  z  powodu  przyczyn  innych  nieprzewidzianych. Zgłoszenie  zawodnika  do  zawodów  jest  równoznaczne  z  akceptacją  regulaminu  i  wyrażeniem  zgody  na  publikację  i  wykorzystanie  wizerunku  w  środkach  masowego  przekazu. Zasady  nagradzania  zawodników   1.  Klasyfikacja  w  zawodach  zostaje  ustalona  na  podstawie  ustalonych  przepisów  w  zasadach  organizacji  sportu  wędkarskiego  oraz  zgodnie  z  zamieszczonym  komunikatem. 2.  Ilość  przyznawanych  nagród  nie  może  przekroczyć  70%  liczby  uczestników.  Reszta  uczestników  może  być  uhonorowana  upominkami. 3.  Wręczenie  nagród  i  ewentualnych  upominków  następuje  po  zakończeniu  zawodów  podczas  ogłaszania  wyników. 4.  W  przypadku  nieobecności  zawodnika  który  zajął  lokatę  premiowaną  nagroda  przekazana  jest  zawodnikowi  z  numerem  kolejnym. 5.  Wartości  i  ilości   nagród  uzależnione  są  od  założonego  planu  podczas  układania  kalendarza  zawodów  na  dany  rok. 6.  W  zawodach  rangi  mistrzowskiej  przyznawane  są  tylko  puchary,  dyplomy  i  medale.   Udostępnienie  regulaminu Opracowana  treść  regulaminu  jest  dostępna  na  stronie  internetowej  oraz  w  formie  papierowej  w  dokumentacji  koła.  

Powiadom znajomego:

Podobne wiadomości