Składka krajowa i składka okręgowa na 2024

Poniżej przedstawiamy tabelę opłat na 2024 rok

Powiadom znajomego:

SKŁADKA CZŁONKOWSKA OGÓLNOZWIĄZKOWA w  2024 r.

 

Lp

stopnie ulgi

Treść

Wysokość kwotowa

 

 

 

 

1.

 

Składka członkowska

170 zł

 

 

2.

 

Składka członkowska ulgowa 75%

43 zł

 

 

I stopień

1) członkowie uczestnicy do lat 16

 

 

II stopień

2) młodzież szkolna i studenci od 17-24 lat

 

 

III stopień

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

 

 

3.

 

Składka członkowska ulgowa 50%

85 zł

 

 

IV stopień

1)  członkowie odznaczeni  złotą odznaką PZW

 

 

V stopień

2) członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

 

4.

VI stopień

Składka członkowska ulgowa 25%

128 zł

 

 

- odznaczeni srebrną odznaką PZW

 

 

5.

 

Wpisowe:

 

 

 

1) członka zwyczajnego PZW

30 zł

 

 

2) członka uczestnika PZW – do 100%

0 – 30

 

 

6.

 

Legitymacja członkowska

10 zł

 

 

 

Uwaga:

  • W przypadku zastosowania  poszczególnych stopni ulg kwota zaokrąglona do pełnych złotych
  1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich
    z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych  PZW. Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do legitymacji znaczek   „ Członek Honorowy PZW”.
  2. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
  3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w granicach określonych niniejszą uchwałą).

Tabela składki członkowskiej okręgowej na 2024 rok

 

Lp

Rodzaj składki

Cena zł

1

Składka pełna

220

2

Składka ulgowa I dla:

-mężczyzn po 65 roku życia bez względu na staż

-srebrna odznaka PZW

-kobiet bez względu na wiek i staż w PZW

160

3

Składka ulgowa II dla:

-odznaczonych złotą odznaką PZW

-niepełnosprawnych ( orzeczenie stan znaczny)

-młodzież szkolna i studenci w wieku 17-24 lat

130

4

Składka ulgowa III dla:

-odznaczonych złota odznaką z wieńcami

-członków PZW powyżej 80 lat

-członka uczestnika

50