Składki na 2024 rok

Uchwała nr 1/10/2023

Zarządu Okręgu PZW w Krośnie z dnia 14 października 2023 r.

w sprawie wysokości składek na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat dla osób niezrzeszonych  w roku 2024.

 

Na podstawie & 47 pkt. 8 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Krośnie uchwala:

§ 1

Wszystkie wody ogólnodostępne na obwodach rybackich, łowiska poza obwodami rybackimi na których gospodarują koła na których  stosuje się ulgi i zwolnienia oraz łowisko ochronne San Zwierzyń – Hoczewka na którym nie stosuje się ulg i zwolnień, zasady połowu zgodnie z regulaminem na łowisku:

 

Członkowie PZW: 

Składka roczna:

                 a.    - pełna na wszystkie wymienione wody   4600   -  zł,

 Niezrzeszeni: 

Opłata roczna:

                 b.    - pełna na wszystkie wymienione wody    8700  -  zł,

 

§ 2

Wody ogólnodostępne na wszystkich obwodach rybackich: nizinne, górskie, zbiorniki zaporowe (Solina, Myczkowce, Sieniawa) z wyłączeniem łowiska ochronnego San Zwierzyń - Hoczewka i łowisk poza obwodami rybackimi na których gospodarują koła:

 Członkowie PZW: 

Składka roczna:

                 a.    - niepełna na wszystkie wymienione wody - 330 zł,

b.  - niepełna  na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania na wodach    górskich - 270 zł,

c.   - niepełna na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania metodą trolingową i wędkowania z wykorzystaniem środków pływających – 250 zł.

§ 3

Zasady stosowania ulg i zwolnień do składek niepełnych:

 1. członkowie PZW odznaczeni „srebrną odznaką PZW” oraz członkowie powyżej  60 (kobiety) /65 ( mężczyźni) lat są uprawnieni do 25% ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód,
 2. członkowie PZW odznaczeni „złotą odznaką PZW”, osoby legitymujące się uprawnieniem wynikającym z orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności są uprawnieni do 50% ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód,
 3. zrzeszona w PZW młodzież szkolna i studencka w wieku od 17 do 24 lat po okazaniu aktualnej legitymacji, -50 %
 4. odznaczeni złota odznaką PZW z wieńcami” są uprawnieni do 75% ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód.
 5. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni ze składki na ochroną i zagospodarowanie wód na obwodach rybackich oraz na łowiskach poza obwodami rybackimi na których gospodarują koła, z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych  PZW. Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do legitymacji znaczek   „ Członek Honorowy PZW”.
 6. Składka roczna dla członka uczestnika niepełnana wszystkie wymienione w §2 wody - 80 zł
 7. Składka roczna dla członka uczestnika pełna na wszystkie obwody rybackie oraz  łowiska poza obwodami rybackimi z wyłączeniem łowiska ochronnego San Zwierzyń - Hoczewka – 500 zł.
 8. Członkowie uczestnicy spoza okręgu PZW Krosno wnoszą składkę na ochronę i zagospodarowanie wód -  80 zł na wody wymienione w §2 lub 500 zł wszystkie obwody rybackie oraz  łowiska poza obwodami rybackimi z wyłączeniem łowiska ochronnego San Zwierzyń – Hoczewka
 9. wpisowe członka - uczestnika –0 zł,
 10. opłaty egzaminacyjnej nie pobiera się,

Składki okresowe: 

·    1 dzień na wodach górskich           - 50 zł,

·    3 dni na wodach górskich              - 120 zł

·    7 dni na wodach górskich              - 180 zł

·    1 dzień na wodach nizinnych         - 40 zł,

·    3 dni na wodach nizinnych             - 90 zł,

·    7 dni na wodach nizinnych             - 140 zł.

 

Składki wielodniowe nie muszą obejmować kolejnych dni, jednak dni te musza być ściśle określone. Przy składkach okresowych, okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód nie stosuje się ulg i zwolnień. W razie rezygnacji przez Członka Polskiego Związku Wędkarskiego z niepełnej składki na wody nizinne ustala się składkę uzupełniającą do składki niepełnej na wody górskie w kwocie 80 zł bez zastosowania ulg i zwolnień.

§ 4

Opłaty za wędkowanie dla niezrzeszonych wynoszą:

Opłaty za wędkowanie dla niezrzeszonych wynoszą:

Opłata roczna niepełna na wszystkie obwody rybackie Okręgu PZW Krosno wynosi 1000 zł (wody górskie i nizinne),

roczna niepełna 900 zł -  na wody nizinne,

roczna niepełna na wody nizinne w razie rezygnacji z wędkowania metoda trolingową i ze środków pływających – 800 zł.

Opłaty okresowe:

 • 1 dzień na wodach górskich    – opłata 90 zł
 • 3 dni na wodach górskich        – opłata 200 zł
 • 7 dni na wodach górskich        – opłata 300 zł
 • 1 dzień na wodach nizinnych  – opłata 70 zł
 • 3 dni na wodach nizinnych      – opłata 150 zł
 • 7 dni na wodach nizinnych      – opłata 250 zł

 

 § 5

II. Członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego oraz osoby niezrzeszone mogą uiszczać składki uzupełniające na łowiska poza obwodami rybackimi na których gospodarują koła, do składki i opłaty Okręgu PZW Krosno niepełnej na ochronę i zagospodarowanie wód w następującej wysokości:

 

Lp.

Łowisko

dzienna z możliwością zabrania ryb

dzienna sportowa (bez zabierania ryb)

dzienna niezrzeszeni  z możliwością zabrania ryb

dzienna niezrzeszeni sportowa (bez zabierania ryb)

roczna z możliwością zabrania ryb

roczna bez zabierania ryb

roczna niezrzeszeni z możliwością zabrania ryb

roczna niezrzeszeni bez zabierania ryb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Baligród

40

 

70

 

100

 

190

 

2

Biecz - Siepietnica

40

 

70

 

200

 

380

 

3

Temeszów - Brzozów

40

 

70

 

170

 

280

 

4

Cisna

40

 

70

 

100

 

190

 

5

Dukla

30

 

50

 

130

 

240

 

6

Glinianka - Krosno

25

20

40

 

 

 

 

 

7

Haczów - starorzecze

25

 

40

 

100

 

190

 

Haczów młodzież do 16 lat

 

 

 

 

80

 

 

 

8

Wróblowa - Ujazd

70

40

90

60

250

180

450

340

9

Jedlicze

25

15

40

25 

 

 

 

 

 

Jedlicze młodzież do 16 lat

10

 

 

 

 

 

 

 

10

Nozdrzec - Izdebki

 

 

 

 

75

 

140

 

11

Rymanów

10 wejść/250 zł

10 wejść/200 zł

 

 

 

 

 

 

20 wejść/400 zł

20 wejść/350 zł

 

 

 

 

 

 

12

Rzepedź

50

30

70

 

200

100

380

190

13

Hłomcza 1

50

 

80

 

150

 

280

 

14

Hłomcza 2

50

 

80

 

150

 

280

 

15

Sanok Sosenki

60

 

90

 

200

 

 

 

16

Polanka - tatarak

25

15

40

30 

 

 

 

 

Polanka młodzież do 16 lat

15

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6

W składkach rocznych uzupełniających stosuje się ulgi 50% dla zrzeszonej w PZW młodzieży szkolnej i studenckiej w wieku do 24 lat. Składki uzupełniające uiszczone na w/w zbiorniki pozostają w dyspozycji Zarządów Kół – gospodarzy łowisk, z przeznaczeniem na zagospodarowanie i ochronę tych łowisk. Na łowiskach obowiązują Regulaminy zatwierdzone przez ZO PZW Krosno.

§ 7

III. Składka niepełna na łowisko ochronne rzeki San Zwierzyń-Hoczewka wynosi:

 · roczna                     - 2000 zł, dla członków PZW,

· jednodniowa            -   100 zł, dla członków PZW,

· jednodniowa dla niezrzeszonych                -  150 zł.

· roczna dla niezrzeszonych                                     -   3500 zł.

 Obowiązuje regulamin łowiska San Zwierzyń - Hoczewka.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się biuro ZO PZW  do opublikowania uchwały na stronie internetowej okręgu i przesłania do ZG PZW.

§ 9

 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2024.