Składki okręgowe i inne opłaty w 2024 r.

Stanisław Przybylski

Zarząd Okręgu PZW Legnica Uchwałą Nr 50/2023 z dnia 02 listopada 2023 r. ustalił wysokość okręgowych składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz innych opłat na rok 2024.

Zgodnie z § 1 uchwały Zarządu Głównego PZW nr 51/IX/2022 z dnia 24 września 2022 r. 

Składka członkowska ogólnozwiązkowa i składka na ochronę i zagospodarowanie wód wniesiona przez członka uczestnika upoważnia go do wędkowania na wodach PZW ogólnie dostępnych całego kraju, na warunkach określonych przez uprawnionego do rybactwa i po uzyskaniu jego zezwolenia.

Pliki do pobrania

  • tabela-skladek-i-oplat-wedkarskich-2024.pdf

    • 0.41 MB