Polski Związek Wędkarski

Uwaga wędkarze - Regulamin porządkowy łowisk ogólnodostępnych - Strefy tarliskowe

Jarosław Pawlak

Proszę zapoznać się z obowiązującym regulaminem porządkowego na wodach użytkowanych Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach, łowiska ogólnodostępnego nr 704 ,,Kokotek”, łowiska ogólnodostępnego nr 656 ,,Srebrniok”, oraz wydłużenia okresu funkcjonowania strefy tarliskowej na zbiorniku nr 014 ,,Kozłowa Góra”.

Uchwała nr 40/2024 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach w sprawie zatwierdzenia regulaminu porządkowego łowiska ogólnodostępnego nr 656 ,,Srebrniok”

Uchwała nr 41/2024 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach w sprawie: zatwierdzenia regulaminu porządkowego łowiska ogólnodostępnego nr 704 ,,Kokotek”

Uchwała nr 39/2024 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach w sprawie: wydłużenia okresu funkcjonowania strefy tarliskowej na zbiorniku nr 014 ,,Kozłowa Góra”