Walne Zebranie członków koła Diora Dzierżoniów

19.11.2023 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie odbyło się Walne Zebranie członków koła Diora

Powiadom znajomego:

Zebranie rozpoczęło się o godz. 11.00. Oprócz członków koła Diora w zebraniu brali udział zaproszeni goście przedstawiciel Okręgu PZW Wałbrzych a jednocześnie prezes koła miejskiego PZW Pan Zdzisław Marciniak, prezes Koła PZW Bielawa Pan Radosław Działa, wiceprezes Koła PZW Pieszyce Pan Andrzej Suchocki.  Obrady rozpoczęto od wyboru przewodniczącego zebrania a następnie zatwierdzono regulamin i porządek obrad. Sprawozdanie z działalności koła za rok 2023 przedstawiła prezes koła Pan Jacek Gładysz. Skarbnik koła Pan Bogdan warecki przeczytał sprawozdanie z realizacji budżetu na rok 2023. Przewodniczący Komisji rewizyjnej Pan Roman Skowronek przedstawił sprawozdanie z prac tejże komisji w bieżącym roku. Po wysłuchaniu sprawozdań głos zabrał przedstawiciel Okręgu Wałbrzyskiego Pan Zdzisław Marciniak. Poinformował zebranych wędkarzy o nowych składkach za wędkowanie w roku 2024 , zmianach w odstępstwach od regulaminu amatorskiego połowu ryb i o podjętych uchwałach. Następnie wręczył prezesowi koła Diora  podziękowanie za dotychczasową współprace między kołem miejskim a kołem Diora. Głos również zabrał prezes koła Bielawa Pan Radosław Działa dziękując za zaproszenie. Kolejnym punktem obrad było głosowanie nad uchwałami zatwierdzającymi sprawozdanie z działalności koła sprawozdanie skarbnika Komisji Rewizyjnej, przyjęcie planu pracy na 2024 rok i przyjęcie budżety na 2024 rok. Wszystkie te uchwały zostały jednomyślnie przyjęte. Na tym zebranie się zakończyło.