Polski Związek Wędkarski

Wędkowanie na stawie nr 526 Pilok.

Zarząd Koła PZW 113 Kobiór przypomina , że wędkowanie na zbiorniku nr 526 "Pilok" dozwolone jest  od starego dębu do stanowiska na przeciwległym brzegu do miejsca starego pidła. Na brzegu  od torów kolejowych jest zakaz wędkowania, ta część stawu przeznaczona jest na tarlisko.