Polski Związek Wędkarski

Wsparcie Województwa Opolskiego w realizacji zadania publicznego pt. „Działania na rzecz zabezpieczenia potencjału ichtiofauny opolskiego odcinka rz. Odry wraz z jej dopływami i zbiornikami usytuowanymi na tych dopływach”

W piątek, 30 kwietnia 2024 r. w Ośrodku Wędkarsko-Turystycznym „Rybaczówka” w Turawie odbyło się oficjalne podpisanie umowy na realizację zadania publicznego realizowanego przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego zs. w Opolu. Całkowity koszt zadania to 187 500,00 zł, wsparcie ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego to 150 000,00 zł.

Zadanie publiczne ma na celu:

• zwiększanie dostępności siedlisk wykorzystywanych przez ryby podczas tarła i w okresie zimowania oraz w okresie podrostu narybku w warunkach naturalnych;

• wzmocnienie puli genowej gatunków ryb występujących w rzece Odrze poprzez zakładanie lub utrzymywanie stad tarłowych w oparciu o pozyskane z dorzecza Odry selekty, tarlaki lub narybek tych gatunków oraz zakup łodzi do monitoringu.

Umowę z ramienia Okręgu PZW podpisali Prezes Okręgu PZW zs. w Opolu - Wiesław Miś oraz Wiceprezes Okręgu PZW zs. w Opolu – Henryk Mach, natomiast z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Marszałek Województwa Opolskiego – Andrzej Buła i  Członek Zarządu – Antoni Konopka.

Podziękowania dla Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły, oraz wszystkich pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w tym Marcina Oszańcy Dyrektora Departamentu.

Po podpisaniu umowy Dyrektor Biura Okręgu – Jakub Roszuk oprowadził gości po Ośrodku Wędkarsko-Turystycznym „Rybaczówka” w Turawie http://rybaczowka-turawa.pl/, na który serdecznie zapraszamy wszystkich wędkarzy i nie tylko. 😊