ZAKAZ WPROWADZANIA DO ŚRODOWISKA GATUNKÓW OBCYCH

Unijne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 317, str. 35 z późn. zm.), określa ramy prawne dotyczące gatunków obcych obowiązujące na terenie całej Unii. Rozporządzenie nr 1143/2014 zostało wdrożone do prawa krajowego ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1718). ZAKAZ WPROWADZANIA DO ŚRODOWISKA GATUNKÓW OBCYCH Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o gatunkach obcych zakazuje się wprowadzania do środowiska oraz przemieszczania w środowisku gatunków obcych. W związku z powyższym, w przypadku złowienia gatunków nierodzimych, w tym następujących gatunków:                                                              - babka bycza                                                    - sumik karłowaty                                                                 - babka łysa                                                      - sumik koralowy                                                             - babka rurkonosa                                           - trawianka                                                             - babka szczupła                                             - Channa argus                                                            - bass słoneczny                                              - krab wełniastoręki                                                           - czebaczek amurski                                          - rak luizjański                                                           - gambuzja kropkowana                                  - rak marmurkowy                                                          - gambuzja pospolita                                        - rak pręgowany                                                            - moron biały                                                 - rak sygnałowy                                                          - przydenka żebrowata                                    - Faxonius rusticus                                                           - sumik czarny                                                - Orconectes virlis

Powiadom znajomego:

Unijne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 317, str. 35 z późn. zm.), określa ramy prawne dotyczące gatunków obcych obowiązujące na terenie całej Unii.
Rozporządzenie nr 1143/2014 zostało wdrożone do prawa krajowego ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1718).

ZAKAZ WPROWADZANIA DO ŚRODOWISKA GATUNKÓW OBCYCH

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o gatunkach obcych zakazuje się wprowadzania do środowiska oraz przemieszczania w środowisku gatunków obcych.
W związku z powyższym, w przypadku złowienia gatunków nierodzimych, w tym następujących gatunków:

 

                                                           - babka bycza                                                    - sumik karłowaty     

                                                           - babka łysa                                                      - sumik koralowy

                                                            - babka rurkonosa                                           - trawianka

                                                            - babka szczupła                                             - Channa argus

                                                           - bass słoneczny                                              - krab wełniastoręki

                                                          - czebaczek amurski                                          - rak luizjański

                                                          - gambuzja kropkowana                                  - rak marmurkowy

                                                         - gambuzja pospolita                                        - rak pręgowany

                                                           - moron biały                                                 - rak sygnałowy

                                                         - przydenka żebrowata                                    - Faxonius rusticus

                                                          - sumik czarny                                                - Orconectes virlis