Polski Związek Wędkarski

Zarybienia węgorzem współfinansowane w ramach zadania „Utrzymanie odpowiedniej struktury gatunkowej ichtiofauny w zbiornikach wodnych poprzez zarybienie w roku 2024”

Okręg PZW Opole informuje, że przeprowadzone zostały zarybienia:

  • szczupakiem – na zbiornikach Głębinów i Turawa w dniach 21-22 kwietnia 2024 r.,
  • sandaczem – Zb. Głębinów i Turawa– 20-21 maja 2024 r.,
  • węgorzem – Zb. Głębinów, Otmuchów i Turawa – 29 maja 2024 r.

Zarybienia współfinansowane są ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach zadania „Utrzymanie odpowiedniej struktury gatunkowej ichtiofauny w zbiornikach wodnych poprzez zarybienie w roku 2024”.
Umowa ta podpisana została 27 maja 2024 r. przez Panią Prezes Aleksandrę Drescher oraz Wiesława Misia i Henryka Macha. Wartość projektu wynosi 239 500 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 205 000 zł.

Przy zarybieniach stale obecni są pracownicy Okręgu, członkowie kół PZW, SSR Okręgu PZW Opole oraz przedstawiciele Wód Polskich.

Sprawozdanie z zarybień wiosennych już wkrótce.