Zgodnie z zaleceniem Walnego Zgromadzenia członków koła PZW Kolejarz. Zarząd koła przeprasza kol. Romana Gradziuka za niesłuszne posądzenie o spreparowanie zdjęcia na zawodach "Czysta Rzeka"w marcu 2023r.

Kol. Roman został posądzony o to, że ryba ze zdjęcia nie została złowiona w czasie zawodów, lecz wcześniej.

Powiadom znajomego:

Zarząd koła PZW w Zamościu informuje, że jakiekolwiek zarzuty ciążące na kol. Romanie, jakoby zdjęcie ryby przedstawione do miary na zawodach "Czysta Rzeka" zostało spreparowane uznaje za bezzasadne.

Powodem w/w sytuacji był brak wymiany informacji między kol. poszkodowanym niesłusznymi posądzeniami a zarządem koła kolejarz. Sprawa została zgłoszona do sądu okręgowego PZW w Zamościu, który uznał ją za niezasadną i nie podjął się jej rozpatrzenia.

Kol. Roman sam też się trochę przyczynił do tej sytuacji, ponieważ gdyby od razu dostarczył zdjęcia, to sprawa nie miałaby miejsca. Była to pierwsza taka sytuacja w naszym kole i dlatego została tak nieudolnie przeprowadzona. Następnym razem nauczeni doświadczeniem nie dopuścimy aby taka sytuacja w ogóle miała miejsce. Serdecznie pozdrawiamy kol. Romana wraz z małżonką i liczymy na dalszą współpracę.

                                                                                                                                                                                                       Z wyrazami szacunku

                                                                                                                                                                                                 w imieniu zarządu koła Kolejarz

                                                                                                                                                                                                     Igor Dąbrowski prezes koła