Informacja od Generalnego Dyrektora Ochrony Śrofowiska o gatunkach obcych

Artur Leks

Unijne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 317, str. 35 z późn. zm.), określa ramy prawne dotyczące gatunków obcych obowiązujące na terenie całej Unii. Rozporządzenie nr 1143/2014 zostało wdrożone do prawa krajowego ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1718). ZAKAZ WPROWADZANIA DO ŚRODOWISKA GATUNKÓW OBCYCH

Powiadom znajomego:

Szczegóły w pliku do pobrania poniżej

Pliki do pobrania