NFOŚiGW wspiera działania PZW

29 lutego 2024 r Prezes ZG PZW kol. Beata Olejarz wraz z Wiceprezesem ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód kol. Wiesławem Heliniakiem spotkali się z Zastępcą Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Panem Robertem Gajdą.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest głównym elementem systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej i dysponuje największym potencjałem finansowym w tym zakresie w Polsce. Narodowy Fundusz oferuje dotacje i inne formy dofinansowania projektów związanych z ochroną środowiska dla m.in. samorządów, przedsiębiorstw, podmiotów publicznych, organizacji społecznych i osób fizycznych.

Spotkanie dotyczyło możliwości pozyskania środków na realizacje projektów obejmujących min. działania związane z rewitalizacją rzek, odbudową naturalnych tarlisk, odbudową populacji cennych gatunków ryb oraz zwalczania inwazyjnych gatunków obcych w polskich wodach. 
Obie strony uznały dużą potrzebę dalszych spotkań i omawiania potrzeb w zakresie działań dla dobra polskich wód. 

[MM]