Posiedzenie Prezydium ZG PZW – listopad 2023

24 listopada 2023r. w Ogonkach, siedzibie Zakładu GR PZW Suwałki, odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego połączone z wizytacją ośrodków zarybieniowych gospodarstwa. Obradom przewodniczyła Prezes ZG, kol. Beata Olejarz. W posiedzeniu uczestniczył przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Ireneusz Strojewski, Wiceprzewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego kol. Sławomir Nadolny i Dyrektor naczelny GR PZW w Suwałkach kol. Robert Stabiński.

Po otwarciu posiedzenia, przyjęciu porządku obrad i protokołu z ostatniego posiedzenia, członkowie Prezydium ZG podjęli uchwały w następujących sprawach:
- powołania do składu Głównej Komisji Odznak Zarządu Głównego PZW kol. Jarosława Łozińskiego (O/Radom),
- nadania na wniosek Okręgów PZW w Słupsku, Koninie i Kaliszu oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę ds. Młodzieży ZG PZW, stopnia Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej,
- powołania kol. Wojciecha Franka (O/Katowice) do składu Głównego Kapitanatu Sportowego Zarządu Głównego PZW,
- przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW do dyspozycji Prezesa ZG PZW kolegom z Okręgów PZW w Kielcach, Przemyślu, Radomiu oraz z O/Nadnoteckiego i O/Mazowieckiego w Warszawie.

Wiceprezes ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód kol. Wiesław Heliniak przedstawił „Analizę wysokości członkowskich składek okręgowych obowiązujących w roku 2024 r.” w kontekście zgodności z Uchwałą ZG nr 176/IX/2019 i Uchwałą ZG nr 53/IX/2022, wykonaną przez Biuro ZG na podstawie uchwał podjętych przez Zarządy Okręgów PZW.

Następnie kol. W.Heliniak zapoznał członków Prezydium ZG z dokonaną „Analizą możliwości produkcyjnych ośrodków zarybieniowych PZW” oraz „Raportem nt. oznakowania wód PZW”.
Kol. Dariusz Ciechański – Wiceprezes ZG ds. sportu i młodzieży omówił wyniki występów reprezentacji Polskiego Związku Wędkarskiego wszystkich dyscyplin wędkarskich biorących udział w imprezach międzynarodowych. 

Kol. D.Ciechański poinformował również o działaniach prawnych podjętych przez Zarząd Główny w stosunku do organizatora MŚ na Słowacji w związku z wypadkiem polskiego kadrowicza podczas zawodów. 

Po zakończonym posiedzeniu, członkowie Prezydium Zarządu Głównego odwiedzili poszczególne ośrodki Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach, w celu zapoznania się ze specyfiką produkcji, ale też mieli możliwość zapoznać się z problemami z jakimi się borykają, np. znacznym spadkiem poziomu wód w zbiornikach naturalnych – jeziorach, zasilających wylęgarnie, wzrostem kosztów produkcji materiału zarybieniowego związanym m.in. ze wzrostem cen energii oraz stawek płacy minimalnej.. 

[MM]