Polski Związek Wędkarski

Regulamin porządkowy na Łowisku Buków I-670 ,,No Kill ''

Załącznik do uchwały nr 47/2024 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 27.03.2024 r.

I Regulamin porządkowy obowiązujący na łowisku nr 670 Buków I „No kill”

1. Łowisko nr 670 Buków I jest ogólnodostępne, położne jest w Polderze Buków, o powierzchni 30,81 ha.

2. Opiekunem łowiska jest Koło PZW nr 62 Wodzisław Śląski.

3. Na łowisku obowiązuje zakaz zabierania złowionych ryb oraz posiadania wcześniej złowionych ryb przy sobie. Łowisko „ NO KILL”.

4. Każdy wędkarz korzystający z łowiska i przebywający na jego terenie zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania niniejszego regulaminu.

5. Wędkowanie na łowisku jest dozwolone wyłącznie dla osób:

a) posiadających opłacone składki na dany rok kalendarzowy,

b) posiadających aktualne „Zezwolenie na amatorski połów ryb wędką” Okręgu PZW w Katowicach.

6. Dopuszcza się połów wyłącznie metodami:

a) gruntową, feederową, spławikową przez całą dobę,

b) spinningową od świtu do zmierzchu.

9. Wędkarzom łowiącym metodą spinningową nakazuje się łowienie w obrębie swojego stanowiska jak również odczepiania złowionych ryb na macie.

10. Przy połowie metodą spławikową, gruntową, feederową wymagane jest posiadanie:

a) maty lub kołyski, '

b) środka do dezynfekcji ran,

c) podbieraka.

11. Wędkujący metodą spławikową, gruntową lub feederową zobowiązany jest do łowienia na wprost swojego stanowiska maksymalnie do połowy zbiornika (lub miejsc oznaczonych bojkami lub markerami).

12. Kołyskę lub matę należy zmoczyć przed położeniem na nią ryby.

13. Złowione ryby na czas sesji zdjęciowej lub filmowej muszą bezwzględnie być położone w mokrej kołysce lub macie i polewane wodą. Dopuszczone jest podniesienie ryby minimalnie nad kołyskę podczas robienia zdjęć lub filmów.

14. Złowione ryby należy w jak najkrótszym czasie wypuścić z powrotem do wody, uprzednio dezynfekując ranę po haczyku lub inne uszkodzone miejsca na ciele ryby.

15. Kradzież i kłusownictwo ryb oraz niszczenie wyposażenia należącego do łowiska podlegają sankcją karnym określonym w prawie karnym i cywilnym oraz Statucie PZW.

16. Osoby wędkujące odpowiadają za osoby towarzyszące na stanowisku.

17. Wszelkie śmieci zastane na stanowisku jak i śmieci wytworzone w czasie wędkowania należy bezwzględnie posprzątać w promieniu 5 metrów od stanowiska i złożyć w kontenerze zbiorczym lub zabrać ze sobą.

18. Na czas zawodów wędkarskich łowisko będzie zamknięte dla wędkarzy nie biorących w nich udziału. Informacja o zawodach będzie publikowana na stronie koła oraz na tablicach ogłoszeń znajdujących się na zbiorniku z tygodniowym wyprzedzeniem.

19. Na czas prac porządkowych Zarząd Koła 62 Wodzisław Śl. zastrzega sobie możliwość wyłączenia z wędkowania poszczególnych brzegów zbiornika.

II OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJACE ZAKAZY:

1. łowienia ryb na żywca, martwą rybkę i jej części oraz orzech tygrysi,

2. organizowania imprez nie związanych z wędkarstwem,

3. robienia zdjęć z rybami na stojąco,

4. kładzenia ryb poza matą lub kołyską,

5. posiadania przy sobie siatki wędkarskiej lub worków karpiowych do przechowywania ryb, poza uczestnictwem w zawodach wędkarskich,

6. posiadania przy sobie martwych ryb (nawet w postaci fileta) które naturalnie występują w łowisku,

7. zakłócania spokoju innym użytkownikom łowiska,

8. zaśmiecania terenu łowiska.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w aktualnym Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR) wydanym przez Zarząd Główny PZW oraz aktualnych „Ogólnych warunkach uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach” dostępnych w siedzibie koła oraz na stronie internetowej Okręgu PZW w Katowicach                                                         

Pliki do pobrania

  • i-regulamin-porzadkowy-obowiazujacy-na-lowisku-nr-.docx

    • 0.01 MB