Uchwały Prezydium ZG w kadencji 2017-21

/wszystkie uchwały znajdują się w załączeniu - pod ich wykazem/

 

Uchwały Prezydium Zarządu Głównego PZW podjęte na posiedzeniu w dniu 4.11.2017 r.:
- nr 1/XI/2017 w sprawie: zasad organizacji pracy Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 21.10.2017 r. w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2017-2021
- nr 2/XI/2017 w sprawie: wysokości diet dla członków Polskiego Związku Wędkarskiego  pełniących funkcję społeczne we władzach i organach statutowych szczebla naczelnego
- nr 3/XI/2017 w sprawie: upoważnienia do składania w imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych
- nr 4/XI/2017 w sprawie: składu kadry w wędkarstwie podlodowym na rok 2017/2018
- nr 5/XI/2017 w sprawie: uczestnictwa Delegacji PZW w Kongresie ICSF - Polska 2017
- nr 6/XI/2017 w sprawie: nadania tytułu Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej
- nr 7/XI/2017 w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego za rok 2017
- nr 8/XI/2017 w sprawie: ustanowienia składki członkowskiej na 2018 r.
- nr 9/XI/2017 w sprawie: w sprawie opracowania założeń  do budżetu na 2018 r.
- nr 10/XI/2017 w sprawie przystąpienia PZW do Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich
- nr  11/XI/2017 w sprawie: upoważnienia do zawarcia w imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

Uchwały Prezydium Zarządu Głównego PZW podjęte na posiedzeniu w dniu 19.01.2018 r.:
- nr 1/I/2018 w sprawie: zatwierdzenia planów pracy  komisji problemowych Zarządu Głównego PZW
- nr  2/I/2018 w sprawie: zmiany załącznika do uchwały nr 152 Zarządu Głównego PZW z dn. 17.09.2016 r. dotyczącej ordynacji wyborczej do władz i organów Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 3/I/2018 w sprawie: zasad prowadzenia rejestracji połowów wędkarskich na wodach ogólnodostępnych
- nr 4/I/2018 w sprawie: wyraża zgodę na zbycie przez Okręg PZW w Wałbrzychu nakładów poniesionych na budowę stanicy wędkarskiej położonej w miejscowości Borzygniew
- nr  5/I/2018 w sprawie: zatwierdzenie udzielenia pożyczki pieniężnej dla Okręgu PZW w Koszalinie
- nr 6/I/2018 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na mistrzostwa świata seniorów w wędkarstwie podlodowym - Kazachstan 2018
- nr 7/I/2018 w sprawie: powoływania kadr PZW w dyscyplinach sportu wędkarskiego na 2018 rok
- nr 8/I/2018 w sprawie: uczestnictwa delegacji PZW w Kongresie CIPS - USA 2018
- nr 9/I/2018 w sprawie: nadania tytułu Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej
- nr 10/I/2018w sprawie: zatwierdzenia odznak honorowych PZW

Uchwały Prezydium Zarządu Głównego PZW z  dnia 23.02.2018 r.:
- nr 11/II/2018 w sprawie: nadania tytułu Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej

Uchwały Prezydium Zarządu Głównego PZW z  dnia 27.04.2018 r.:
- nr 12/IV/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na przesunięcie terminu realizacji inwestycji w GR Suwałki,  w związku z  dofinansowaniem z centralnego funduszu wspierającego remonty mienia Związku
- nr 13/IV/2018 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa świata klubów w wędkarstwie spławikowym - Węgry 2018.
- nr 14/IV/2018 w sprawie: nagród za zdobycie medali przez drużynę U15 i U20 w Mistrzostwach Świata Kadetów
- nr 15/IV/2018 w sprawie: nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW

Uchwały Prezydium Zarządu Głównego PZW z  dnia 25.06.2018 r.:
- nr 16/VI/2018 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa pełnomocnikowi ZG PZW w Koszalinie,
- nr 17/VI/2018 w sprawie: zatwierdzenia Terminarza i tematyki posiedzeń Prezydium i Zarządu ZG PZW na II półrocze 2018 r.,
- nr 18/VI/2018 w sprawie: nadania sztandaru Polskiego Związku Wędkarskiego Kołu PZW nr 178 Miętus,
- nr 19/VI/2018 w sprawie: przyjęcia zestawienia wyników działalności organizacyjno-finansowej jednostek organizacyjnych Polskiego Związku Wędkarskiego,
- nr 20/VI/2018 w sprawie: obniżenia czynszu za sierpień 2018 r., najemcy lokalu w budynku „ Dom Wędkarza”  w Warszawie przy ulicy Twardej 42,
- nr 21/VI/2018 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata seniorów w wędkarstwie muchowym - Włochy 2018,
- nr 22/VI/2018 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata kadetów (U15)  w wędkarstwie spławikowym - Włochy 2018,
- nr 23/VI/2018 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata kadetów (U20)  w wędkarstwie spławikowym - Włochy 2018,
- nr 24/VI/2018 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata młodzieży (U25) w wędkarstwie spławikowym - Włochy 2018,
- nr 25/VI/2018 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata w wędkarstwie spinningowym z łódek - Anglia 2018,
- nr 26/VI/2018 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata kobiet w wędkarstwie spławikowym - Wrocław / Polska 2018,
- nr 27/VI/2018 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji PZW na IV Międzynarodowy Obóz Młodzieży EAF - Strasburg / Francja 2018,
- nr 28/VI/2018 w sprawie: nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla okręgów Bielsko-Biała, Chełm, Gorzów Wlkp., Kielce, Konin, Kraków, Poznań, Rzeszów, Skierniewice, Szczecin, Zielona Góra.

Uchwały Prezydium Zarządu Głównego PZW z  dnia 18.07.2018 r.:
- nr 29/VII/2018 w sprawie: zawieszenia częściowego składu władzy Okręgu PZW we Wrocławiu

Uchwały Prezydium Zarządu Głównego PZW z  dnia 27.07.2018 r.:
- nr 30/VII/2018 w sprawie: nadania sztandaru Polskiego Związku Wędkarskiego Kołu PZW Niepołomice,
- nr 31/VII/2018 w sprawie: uzupełnienia składu kadry juniorów w wędkarstwie muchowym na rok 2018,
- nr 32/VII/2018 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata Juniorów w wędkarstwie muchowym - Polska 2018,
- nr 33/VII/2018 w sprawie: zmiany składu reprezentacji na Mistrzostwa Europy Seniorów w wędkarstwie spławikowym - Słowenia 2018,
- nr 34/VII/2018 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata Juniorów w wędkarstwie rzutowym - Polska 2018,
- nr 35/VII/2018 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata Seniorów w wędkarstwie rzutowym - Szwecja 2018,
- nr 36/VII/2018 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa świata seniorów w wędkarstwie spławikowym - Portugalia 2018,
- nr 37/VI/2018 w sprawie: zmiany składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata kadetów (U15)  w wędkarstwie spławikowym - Włochy 2018,
- nr 38/VII/2018 w sprawie: zmiany składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata juniorów (U20) w wędkarstwie spławikowym - Włochy 2018,
- nr 39/VII/2018 w sprawie: zmiany składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata młodzieży (U25)  w wędkarstwie spławikowym - Włochy 2018,
- nr 40/VII/2018 w sprawie: nadania tytułu Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej,
- nr 41/VII/2018 w sprawie: nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla okręgów: Radom, Olsztyn, Ciechanów, Krosno, Gdańsk, Bydgoszcz, Siedlce, Lublin, Sieradz, Opole, Toruń, Wrocław, Jelenia Góra, Tarnów, Legnica, Piotrków Tryb., Koszalin, Kalisz, Przemyśl, Wałbrzych, Nowy Sącz, Elbląg, Katowice, Kraków,
- nr 42/VII/2018 w sprawie: nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW,
- nr 43/VII/2018 w sprawie: nadania złotej odznaki PZW z wieńcami dla członka Głównej Komisji Rewizyjnej PZW,
- nr 44/VII/2018 w sprawie: działalności Okręgu PZW we Wrocławiu


Uchwały Prezydium Zarządu Głównego PZW z  dnia 31.08.2018 r.:
- nr 45/VIII/2018 w sprawie: rozstrzygania sporów pomiędzy okręgami PZW oraz ich udziału  w postępowaniu przed sądami,
- nr 46/VIII/2018 w sprawie: określenia uprawnień członka władz i organów Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego,
- nr 47/VIII/2018 w sprawie: zatwierdzenia aneksu do umowy aktu przekazania z dnia 26.06.1995 r. Zarządowi Okręgu PZW we Wrocławiu w zarządzanie i użytkowanie działek gruntowych w  obrębie Domaszczyn i obrębie Szczodre,
- nr 48/VIII/2018 w sprawie: zmiany składu reprezentacji na Mistrzostwa świata seniorów w wędkarstwie spławikowym - Portugalia 2018,
- nr 49/VIII/2018 w sprawie: zmiany składu reprezentacji na Mistrzostwa świata w wędkarstwie spinningowym z łódek - Anglia 2018,
- nr 50/VIII/2018 w sprawie: powołania trenera kadry sportowej PZW w dyscyplinie wędkarstwa gruntowego (feeder),
- nr 51/VIII/2018 w sprawie: nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgu Mazowieckiego PZW,
- nr 52/VII/2018 w sprawie: nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW,


Uchwały Prezydium Zarządu Głównego PZW z  dnia 26.10.2018 r.:
- nr 53/X/2018 w sprawie: wykładni § 18 ust. 6 i 7,  § 26 ust. 1 i 2, §44 ust. 1 i 2 oraz § 54 ust. 6 Statutu PZW z dnia 15 marca 2017 r.
- nr 54/X/2018 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa
- nr 55/X/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na notarialne zbycie przez Okręg  PZW z/s w Opolu prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w  Januszkowicach
- nr 56/X/2018 w sprawie: powoływania kadr PZW na 2019 rok w dyscyplinach sportu wędkarskiego: spławikowej kobiet, gruntowej, spinningowej z łódek i podlodowej
- nr 57/X/2018 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata kobiet w wędkarstwie spławikowym - RPA 2019
- nr 58/X/2018 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa świata w wędkarstwie spinningowym z łódek - RPA 2019
- nr 59/X/2018 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata w wędkarstwie gruntowym (feeder) - RPA 2019
- nr 60/X/2018 w sprawie: przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW
- nr 61/X/2018 w sprawie: przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW
- nr 62/X/2018 w sprawie: Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Delegatów PZW w Koszalinie
- nr 63/X/2018 w sprawie: zawieszenia składu władz i organów Związku.


Uchwały Prezydium Zarządu Głównego PZW z  dnia 23.11.2018 r.:
- nr 64/XI/2018 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora i Głównej Księgowej Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 65/XI/2018 w sprawie: zatwierdzenia wydatków na remont i wyposażenie pokoi hotelowych budynku Domu Wędkarza oraz wydatków na wyposażenie lokalu służbowego
- nr 66/XI/2018 w sprawie: zatwierdzenia „Terminarza imprez międzynarodowych i krajowych w dyscyplinach wędkarskich i dyscyplinie rzutowej PZW na 2019 r.”
- nr 67/XI/2018 w sprawie: utraty prawa do pełnienia funkcji
- nr 68/XI/2018 w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego za rok 2018 i 2019
- nr 69/XI/2018 w sprawie: przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW
- nr 70/XI/2018 w sprawie: przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW
- nr 71/XI/2018 w sprawie: przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW
- nr 72/XI/2018 w sprawie: aktualizacji aplikacji Centralnej Bazy Danych PZW

Uchwały Prezydium Zarządu Głównego PZW z  dnia 15.12.2018 r.:
- nr  73/XII/2018 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i innych składników majątkowych będących w użytkowaniu  Polskiego Związku Wędkarskiego


Uchwały Prezydium Zarządu Głównego PZW podjęte na posiedzeniu w dniu 25.01.2019 r.:
- nr 1/I/2019 w sprawie: ustalenia składów komisji Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2017-2021
- nr 2/I/2019 w sprawie: uchylenia uchwały Zarządu Okręgu PZW w Krośnie nr 1/12/2018 z dnia 21.12.2018 r.
- nr 3/I/2019 w sprawie: powołania kadr PZW na 2019 rok w dyscyplinach sportu wędkarskiego: spławikowej (seniorów, młodzieży U-25, juniorów U-20, kadetów U-15), muchowej, rzutowej, morskiej
- nr 4/I/2019 w sprawie: uczestnictwa Delegacji PZW w Kongresie CIPS - Kazachstan 2019
- nr 5/I/2019 w sprawie: uzupełnienia składu kadry w wędkarstwie podlodowym na rok 2019
- nr 6/I/2019 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa świata w wędkarstwie podlodowym - Bułgaria 2019
- nr 7/I/2019 w sprawie: rozszerzenia składu kadry w wędkarstwie gruntowym na rok 2019
- nr 8/I/2019 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata w wędkarstwie gruntowym (feeder) - RPA 2019
- nr 9/I/2019 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa świata w wędkarstwie spinningowym z łódek - RPA 2019
- nr 10/I/2019 w sprawie: nadania Złotej Odznaki PZW z Wieńcami
- nr 11/I/2019 w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych Zarządu Głównego PZW


Uchwały Prezydium Zarządu Głównego PZW podjęte na posiedzeniu w dniu 22.02.2019 r.:
- nr 12/II/2019 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 13/II/2019 w sprawie: zmiany Uchwały nr 2/I/2019 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Okręgu PZW w Krośnie nr 1/12/2018 z dnia 21.12.2018 r.
- nr 14/II/2019 w sprawie: zmiany załącznika do Uchwała nr 1/I/2018 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych Zarządu Głównego PZW
- nr 15/II/2019 w sprawie: uchylenia uchwały Zarządu Okręgu PZW w Toruniu nr 262/2016 z dnia 19 marca 2016 r.
- nr 16/II/2019 w sprawie: zmiany w składzie Rady ds. Młodzieży, w związku z realizacją uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów, w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2017- 2021
- nr 17/II/2019 w sprawie: nadania tytułu Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej
- nr 18/II/2019 w sprawie: powołania kadr PZW na 2019 rok w dyscyplinach sportu wędkarskiego: spławikowej (seniorów, młodzieży U-25, juniorów U-20, kadetów U-15), muchowej, rzutowej, morskiej
- nr 19/II/2019 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa świata w wędkarstwie muchowym - Tasmania 2019
- nr 20/II/2019 w sprawie: organizacji w Polsce Mistrzostw świata w wędkarstwie spinningowym z łódek w 2020 roku


Uchwały Prezydium Zarządu Głównego PZW podjęte na posiedzeniu w dniu 26.04.2019 r.:
- nr 21/IV/2019 w sprawie: uchylenia uchwały Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Toruniu
- nr 22/IV/2019 w sprawie:  zmiany uchwały nr 1/I/2019 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. dotyczącej ustalenia składów komisji Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXI  Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego  w latach 2017-2021
- nr 23/IV/2019 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa (Wiadomości Wędkarskie)
- nr 24/IV/2019 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa (Okręg Mazowiecki PZW)
- nr 25/IV/2019 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata kadetów U-15 w wędkarstwie spławikowym – Hiszpania 2019
- nr 26/IV/2019 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata juniorów U-20 w wędkarstwie spławikowym – Hiszpania 2019
- nr 27/IV/2019 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata młodzieży U-25 w wędkarstwie spławikowym – Hiszpania 2019
- nr 28/IV/2019 w sprawie: nadania tytułu Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej
- nr 29/IV/2019 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa świata klubów w wędkarstwie spławikowym - Chorwacja 2019
- nr 30/IV/2019 w sprawie: nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla okręgu PZW w Białymstoku


Uchwały Prezydium Zarządu Głównego PZW podjęte na posiedzeniu w dniu 28.06.2019 r.:
- nr 31/VI/2019 w sprawie: odwołania pełnomocnictwa
- nr 32/VI/2019 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa
- nr 33/VI/2019 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa w związku z wszczęciem z urzędu przez Starostę Goleniowskiego postępowania w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie prawa własności
- nr 34/VI/2019 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa (Okręg PZW w Słupsku)
- nr 35/VI/2019 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa (Okręg PZW w Słupsku)
- nr 36/VI/2019 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 37/VI/2019 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku  Wędkarskiego
- nr 38/VI/2019 w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Zasad Zatrudniania i Wynagradzania Pracowników PZW w zakresie dotyczącym pracowników Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 39/VI/2019 w sprawie: obniżenia czynszu za lipiec 2019 r., najemcy lokalu w budynku "Dom Wędkarza" w Warszawie przy ulicy Twardej 42
- nr 40/VI/2019 w sprawie: przyjęcia zestawienia wyników działalności organizacyjno - finansowej jednostek organizacyjnych Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 41/VI/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Okręg PZW w Koszalinie lokalu niemieszkalnego położonego w Kołobrzegu przy ulicy Mazowieckiej nr 38/3a
- nr 42/VI/2019 w sprawie: nadania medalu "Za wybitne osiągnięcia w sporcie wędkarskim"
- nr 43/VI/2019 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata juniorów w wędkarstwie rzutowym - Szwajcaria 2019
- nr 44/VI/2019 w sprawie: zmiany na funkcji trenera kadry PZW w dyscyplinie wędkarstwa muchowego juniorów
- nr 45/VI/2019 w sprawie: zmiany Uchwały ZG PZW nr 114/V/2019 z dnia 25 maja 2019 r. dotyczącej składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata juniorów w wędkarstwie muchowym - Czechy 2019
- nr 46/VI/2019 w sprawie: zmiany Uchwały ZG PZW nr 51/III/2019 z dnia 30 marca 2019 r. dotyczącej składu reprezentacji na Mistrzostwa Europy seniorów w wędkarstwie muchowym - Czarnogóra 2019
- nr 47/VI/2019 w sprawie: nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgu PZW w Białej Podlaskiej, Chełmie, Krakowie, Tarnobrzegu, Wrocławiu, Zamościu, Rzeszowie, Szczecinie, Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie
- nr 48/VI/2019 w sprawie: przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW do dyspozycji Prezesa ZG PZW


Uchwały Prezydium Zarządu Głównego PZW podjęte na posiedzeniu w dniu 26.07.2019 r.:
- nr 49/VII/2019 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa
- nr 50/VII/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na realizację wniosków Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020” połączonej z udzieleniem pełnomocnictwa do podpisywania umów na zadania określone we wnioskach
- nr 51/VII/2019 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa świata seniorów w wędkarstwie spławikowym - Serbia 2019
- nr 52/VII/2019 w sprawie: rozszerzenia składu kadry PZW seniorów i kobiet w wędkarstwie rzutowym na rok 2019
- nr 53/VII/2019 w sprawie: upoważnienia podmiotu zewnętrznego do zorganizowania imprezy sportowej PZW
- nr 54/VII/2019 w sprawie: przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW do dyspozycji Prezesa ZG PZW


Uchwały Prezydium Zarządu Głównego PZW podjęte na posiedzeniu w dniu 30.08.2019 r.:
- nr 55/VIII/2019 w sprawie: zmian do Regulaminu Pracy Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 56/VIII/2019 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa świata seniorów w wędkarstwie rzutowym - Czechy 2019
- nr 57/VIII/2019 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa świata seniorów w wędkarstwie spławikowym - Serbia 2019
- nr 58/VIII/2019 w sprawie: nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgu PZW w Bydgoszczy, Kaliszu, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krośnie, Legnicy, Lublinie, Nowym Sączu, Opolu, Piotrkowie Tryb., Słupsku, Toruniu, Mazowieckiego w Warszawie
- nr 59/VIII/2019 w sprawie: przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW do dyspozycji Prezesa ZG PZW


Uchwały Prezydium Zarządu Głównego PZW podjęte na posiedzeniu w dniu 15.10.2019 r.:
- nr 60/X/2019 w sprawie: przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW do dyspozycji Prezesa ZG PZW
- nr 61/X/2019 w sprawie: rozliczenia kosztów organizacji II Mistrzostw Polski Teamów organizowanych przez Zarząd Okręgu PZW w Olsztynie


Uchwały Prezydium Zarządu Głównego PZW podjęte na posiedzeniu w dniu 29.11.2019 r.:
- nr 62/XI/2019 w sprawie: zasad organizacji pracy Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 21.10.2017 r. w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2017-2021
- nr 63/XI/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 1/XI/2017 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 4 listopada 2017 r. w sprawie: zasad organizacji pracy Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 21.10.2017 r. w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2017-2021
- nr 64/XI/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 1/I/2018 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy  komisji problemowych Zarządu Głównego PZW oraz uchwały nr 14/II/2019 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwała nr 1/I/2018 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych Zarządu Głównego PZW
- nr 65/XI/2019 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa
- nr 66/XI/2019 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa
- nr 67/XI/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pełnomocnictwa
- nr 68/XI/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pełnomocnictwa
- nr 69/XI/2019 w sprawie: upoważnienia do udzielania pełnomocnictw
- nr 70/XI/2019 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa
- nr 71/XI/2019 w sprawie: wysokości diet dla członków Polskiego Związku Wędkarskiego pełniących funkcje społeczne we władzach i organach statutowych szczebla naczelnego
- nr 72/XI/2019 w sprawie: przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW do dyspozycji Prezesa ZG PZW


Uchwały Prezydium Zarządu Głównego PZW podjęte na posiedzeniu w dniu 9.01.2020 r.:
- nr 1/I/2020 w sprawie: skierowania wniosku do Prezydium Głównej Komisji Rewizyjnej
- nr 2/I/2020 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa
- nr 3/I/2020 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa
- nr 4/I/2020 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa
- nr 5/I/2020 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa
- nr 6/I/2020 w sprawie: wprowadzenia systemu elektronicznego głosowania uchwał Prezydium Zarządu Głównego PZW


Uchwały Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 31 stycznia 2020 r.:
- nr 7/I/2020 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa
- nr 8/I/2020 w sprawie: skierowania wniosku do Rzecznika Dyscyplinarnego ZG PZW
- nr 9/I/2020 w sprawie: zatwierdzenia „Terminarza imprez międzynarodowych  w dyscyplinach wędkarskich i dyscyplinie rzutowej PZW na 2020 r.”
- nr 10/I/2020 w sprawie zgłoszenia reprezentacji w dyscyplinie wędkarstwa podlodowego i spinningowego z brzegu do Mistrzostw świata w roku 2020
- nr 11/I/2020 w sprawie uzupełnienia składu kadry w wędkarstwie podlodowym na rok 2020
- nr 12/I/2020 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa świata seniorów w wędkarstwie podlodowym - Finlandia 2020
- nr 13/I/2020 w sprawie zmiany składu kadry juniorów w wędkarstwie rzutowym na rok 2020
- nr 14/I/2020 w sprawie zmian w ZOSW Część II.3, Część II.4 oraz Część II.7 na rok 2020
- nr 15/I/2020 w sprawie: przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW do dyspozycji Prezesa ZG PZW
- nr 16/I/2020 w sprawie: nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgu PZW w Kaliszu, Opolu


Uchwały podjęte na posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 28 lutego 2020 r.:
- nr 17/II/2020 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa
- nr 18/II/2020 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa
- nr 19/II/2020 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa
- nr 20/II/2020 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa
- nr 21/II/2020 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa
- nr 22/II/2020 w sprawie: ustalenia składu kadry PZW seniorów w wędkarstwie spinningowym z brzegu na 2020 rok
- nr 23/II/2020 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata seniorów w wędkarstwie spinningowym z brzegu – Portugalia 2020
- nr 24/II/2020 w sprawie: powołania na funkcję trenera kadry PZW w dyscyplinie wędkarstwa spławikowego osób z niepełnosprawnością narządu ruchu
- nr 25/II/2020 w sprawie: przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW do dyspozycji Prezesa ZG PZW
- nr 26/II/2020 w sprawie: nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgu
PZW w Bydgoszczy


Uchwały podjęte przez Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w m-cu kwietniu 2020 r.:
- nr 27/IV/2020 z dnia 7.04.2020 r. w sprawie: obniżenia czynszu najemcom lokali użytkowych u w budynku „ Dom Wędkarza”  w Warszawie przy ulicy Twardej 42


Uchwały podjęte przez Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w dn. 24 kwietnia 2020 r.:
- nr 28/IV/2020 z dnia 24.04.2020 r. w sprawie rozszerzenia składu kadry w wędkarstwie spławikowym seniorów i U25 na rok 2020
- nr 29/IV/2020 z dnia 24.04.2020 r. w sprawie: nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgu PZW w Białymstoku, Radomiu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze
- nr 30/IV/2020 z dnia 24.04.2020 r. w sprawie: przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW do dyspozycji Prezesa ZG PZW

Uchwały podjęte przez Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w dniu 29 maja 2020 r.:
- nr 31/V/2020 w sprawie: wprowadzenia możliwości zorganizowania i udziału w posiedzeniu władz Polskiego Związku Wędkarskiego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
- nr 32/V/2020 w sprawie: nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgu PZW w Bydgoszczy, Gdańsku, Opolu i Zamościu
- nr 33/V/2020 w sprawie: przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW do dyspozycji Prezesa ZG PZW


Uchwały podjęte przez Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w dniu 31 lipca 2020 r.:
- nr  34/VII/2020 w sprawie: uchylenia Uchwały Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW nr 171/Z.O./2020 z dnia 29.06.2020 r.
- nr  35/VII/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany przez Gospodarstwo Rybackie w Suwałkach  części działki  nr 52 obręb Doliwy gmina Olecko na część działek nr 32/2 i 3072/4 Obręb Doliwy gmina Olecko z Lasami Państwowymi poprzez udzielenie Pełnomocnictwa Dyrektorowi Gospodarstwa Rybackiego w Suwałkach
- nr  36/VII/2020 w sprawie: uczestnictwa Delegacji PZW w Kongresie CIPS w formie wideokonferencji w 2020 roku
- nr  37/VII/2020 w sprawie: nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgu PZW w Olsztynie, Nadnoteckiego w Pile, Piotrkowie Tryb., Tarnowie, Toruniu i Wałbrzychu
- nr  38/VII/2020 w sprawie: przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW do dyspozycji Prezesa ZG PZW
- nr  39/VII /2020 w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Gospodarki Kasowej Biura ZG Polskiego Związku Wędkarskiego


Uchwały podjęte przez Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w dniu 28 sierpnia 2020 r.:
- nr 40/VIII/2020 w sprawie: ustalenia składów komisji Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXI  Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2017-2021
- nr 41/VIII/2020 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Pracy Zdalnej Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 42/VIII/2020 w sprawie: nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgu PZW w Bielsku-Białej, Ciechanowie, Elblągu, Jeleniej Górze, Kaliszu,  Katowicach, Kielcach, Krośnie, Legnicy, Lublinie, Nowym Sączu, Przemyślu, Sieradzu, Skierniewicach i Okręgu PZW Mazowieckiego w Warszawie
- nr 43/VIII/2020 w sprawie: przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW do dyspozycji Prezesa ZG PZW


Uchwały podjęte przez Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w dniu 30 października 2020 r.:
- nr 44/X/2020 w sprawie: uchylenia Uchwały nr 177/20 Prezydium ZO PZW w Poznaniu z dn. 17.09.2020 r. w sprawie likwidacji Koła PZW nr 1 Delfin w Biedrusku
- nr 45/X/2020 w sprawie: działań modernizacyjnych portalu www.pzw.org.pl
- nr 46/X/20120 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa
- nr 47/X/20120 w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego za lata 2020-2022
- nr 48/X/2020 w sprawie: zmiany treści załącznika nr 3 do Uchwały nr 269/IX/2020 ZG PZW z dnia 19 września 2020 r. w sprawie ustanowienia składki członkowskiej na 2021 r.
- nr 49/X/2020 w sprawie: