Uchwały Zarządu Głównego PZW w kadencji 2017-21

/wszystkie uchwały znajdują się w załączeniu - pod ich wykazem/

 

Uchwały Zarządu Głównego PZW podjęte na posiedzeniu w dniu 21.10.2017 r.:
- nr 1/X/2017 w sprawie: ukonstytuowania się Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego i powołania rzecznika dyscyplinarnego ZG PZW

Uchwały Zarządu Głównego PZW podjęte na posiedzeniu w dniu 16.12.2017 r.:
- nr 2/XII/2017 sprawie: przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządy Głównego PZW
- nr 3/XII/2017 w sprawie: zatwierdzenia Terminarza i tematyki posiedzeń Prezydium i Zarządu ZG PZW na I półrocze 2018 r.
- nr 4/XII/2017 w sprawie: wprowadzenia zmian do § 1 i 2 uchwały nr 1/X/2017 Zarządu Głównego PZW z dnia 21.10.2017 r. w sprawie ukonstytuowaniu się Zarządu Głównego PZW
- nr 5/XII/2017 w sprawie: ustalenia składów komisji Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXI  Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego  w latach 2017-2021
- nr 6/XII/2017 w sprawie: uchwalenia Regulaminu postępowania w sprawach przewinień członków PZW oraz Instrukcji pracy sądów koleżeńskich i rzeczników dyscyplinarnych PZW
- nr 7/XII/2017 w sprawie: zawieszenia uchwały nr 8/17 Prezydium ZO PZW w Poznaniu z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie likwidacji kół PZW w Poznaniu zatwierdzonej uchwałą Zarządu Okręgu PZW w dniu 21.09.2017 r.
- nr 8/XII/2017 w sprawie: nadania sztandaru Polskiego Związku Wędkarskiego Kołu PZW nr 127 Śrem - Miasto
- nr 9/XII/2017 w sprawie: nadania sztandaru Polskiego Związku Wędkarskiego Kołu PZW w Krzeszycach
- nr 10/XII/2017 w sprawie: odwołania Pana Przemysława Mielcarskiego z funkcji Dyrektora Biura Zarządu Głównego PZW
- nr 11/XII/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na realizację wniosków Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 –2020” połączonej z udzieleniem pełnomocnictwa do podpisywania umów na zadania określone we wnioskach
- nr 12/XII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na notarialne zbycie przez Okręg  PZW z/s w Opolu udziału w części wspólnej nieruchomości położonej w Niemodlinie przy ul. Rynek 44-44A
- nr 13/XII/2017 w sprawie: nadania medalu „Za wybitne osiągnięcia w sporcie wędkarskim”
- nr 14/XII/2017 w sprawie: wysokości diet dla członków Polskiego Związku Wędkarskiego pełniących funkcje społeczne we władzach i organach statutowych szczebla naczelnego
- nr 15/XII/2017 w sprawie: zatwierdzenia „Terminarza imprez międzynarodowych i krajowych w dyscyplinach wędkarskich i dyscyplinie rzutowej PZW na 2018 r.”
- nr 16/XII/2017 w sprawie:  ustanowienia „Zasad organizacji sportu wędkarskiego” w PZW
- nr 17/XII/2017 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Głównej Komisji Odznak PZW za 2017 r.
- nr 18/XII/2017 w sprawie: powołania Rzecznika prasowego ZG PZW

Uchwały Zarządu Głównego PZW podjęte na posiedzeniu w dniu 24.02.2018 r.:
- nr 1/II/2018 w sprawie: przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządy Głównego PZW
- nr 2/II/2018 w sprawie: uchylenia części uchwały Okręgowego Zjazdu Delegatów PZW Bielsko Biała i uchwały nr 71/2017 Zarządu Okręgu PZW w Bielsku Białej
- nr 3/II/2018 w sprawie: uchylenia ust. 4 Instrukcji pracy rzeczników dyscyplinarnych PZW
- nr 4/II/2018 w sprawie: struktury składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat za zezwolenie na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych
- nr 5/II/2018 w sprawie: zmiany załącznika nr 6 uchwały nr 1/I/1018 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych Zarządu Głównego PZW
- nr 6/II/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Okręg PZW w Radomiu zabudowanej nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Bławatnej nr 10
- nr 7/II/2018 w sprawie: zamianę nieruchomości położonej w Piaskach
- nr 8/II/2018 w sprawie: darowizny działki dla Urzędu Miasta i Gminy w Strzyżowie
- nr 9/II/2018 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej z centralnego funduszu wspierającego remonty mienia Związku
- nr 10/II/2018 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Głównego Kapitanatu Sportowego PZW
- nr 11/II/2018 w sprawie: wprowadzenia korekt i uzupełnień do „Zasad organizacji sportu wędkarskiego” w PZW stanowiącym załącznik do uchwały nr 16/XII/2017 ZG PZW z dnia 16.12.2017 r. w sprawie ustanowienia „Zasad organizacji sportu wędkarskiego” w PZW
- nr 12/II/2018 w sprawie: powoływania kadr PZW w dyscyplinach sportu wędkarskiego na 2018 rok
- nr 13/II/2018 w sprawie: uzupełnienia składu kadry w wędkarstwie podlodowym na rok 2018
- 14/II/2018 w sprawie: odwołania i powołania trenerów kadr sportowych w Polskim Związku Wędkarskim
- nr 15/II/2018 w sprawie: zmiany składu osobowego reprezentacji na mistrzostwa świata seniorów w wędkarstwie podlodowym - Kazachstan 2018.
- nr 16/II/2018 w sprawie: nadania medalu „Za wybitne osiągnięcia w sporcie wędkarskim”
- nr 17/II/2018 w sprawie: powołania rzecznika dyscyplinarnego Zarządu Głównego PZW

Uchwały Zarządu Głównego PZW podjęte na posiedzeniu w dniu 24.03.2018 r.:
- nr 18/III/2018 w sprawie: sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w uchwale nr 4/II/2018 Zarządy Głównego PZW z dnia 24.02.2018 r. dotyczącej struktury składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód  oraz opłat za zezwolenie na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych
- nr 19/III/2018 w sprawie: powołania zespołu do koordynacji prac elektronicznej bazy ewidencyjnej członków Związku i wprowadzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych w PZW w świetle rozporządzenie Unii Europejskiej RODO
- nr 20/III/2018 w sprawie: zatwierdzenie budżetu Polskiego Związku Wędkarskiego na 2018 r.
- nr 21/III/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych do zgodności z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym
- nr 22/III/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych do zgodności z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Krośnie
- nr 23/III/2018 w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w Ostrzeszowie
- nr 24/III/2018 w sprawie: upoważnienia do zawarcia w imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej
- nr 25/III/2018 w sprawie: uzupełnienia „Zasad organizacji sportu wędkarskiego” w PZW
- nr 26/III/2018 w sprawie: nadania medalu „Za wybitne osiągnięcia w sporcie wędkarskim”
- nr 27/III/2018 w sprawie: nadania odznak honorowych PZW
- nr 28/III/2018 w sprawie: zmiany na stanowisku pełniącego obowiązki dyrektora biura Zarządu Głównego PZW

- nr 29/IV/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie: nabycia nieruchomości

Uchwały Zarządu Głównego PZW podjęte na posiedzeniu w dniu 26.05.2018 r.:
- nr 30/V/2018 w sprawie zawieszenia Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie i powołania Pełnomocnika Zarządu Głównego PZW
- nr 31/V/2018 w sprawie: przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządy Głównego PZW
- nr 32/V/2018 w sprawie: uchylenia uchwały nr 184  ZG PZW dnia 27.05.2017 r. dotyczącej wykładni ordynacji wyborczej do władz i organów PZW
- nr 33/V/2018 w sprawie: uzupełnienia załącznika do uchwały nr 172 ZG PZW z dnia 1.04.2017 r. dotyczącej zasad nadawania i użytkowania Sztandaru PZW
- nr 34/V/2018 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Naczelnego Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach do przystąpienia do przetargu na dostawę żywego narybku węgorza
- nr 35/V/2018 w sprawie: zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Wędkarskiego i sprawozdań jednostkowych wchodzących w skład sprawozdania łącznego za 2017 rok
- nr 36/V/2018 w sprawie : przyjęcia zbiorczego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Wędkarskiego za 2017 r.
- nr 37/V/2018 w sprawie: przekazania zysku z działalności Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach za 2017 rok
- nr 38/V/2018 w sprawie: uruchomienia funduszu nagród dla pracowników Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach
- nr 39/V/2018 w sprawie: ustalenia wysokości nagrody rocznej dla Dyrektora Naczelnego i pracowników Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach
- nr 40/V/2018 w sprawie: upoważnienia do zawarcia w imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie umowy sprzedaży nieruchomości zabudowanej
- nr 41/V/2018 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa przed Sądem Rejonowym w Brzegu w sprawie o ustanowienie drogi koniecznej
- nr 42/V/2018 w sprawie: ustalenia składu kadry seniorów w wędkarstwie spinningowym z brzegu na 2018 rok
- nr 43/V/2018 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata w wędkarstwie morskim brzegowo-plażowym - Walia 2018.
- nr 44/V/2018 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Europy seniorów w wędkarstwie muchowym - Czechy 2018
- nr 45/V/2018 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata w wędkarstwie spinningowym z brzegu - Bośnia 2018
- nr 46/V/2018 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Europy seniorów w wędkarstwie spławikowym - Słowenia 2018
- nr 47/2018 w sprawie: nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla okręgów Nadnoteckiego, Biała Podlaska, Słupsk, Zamość i Częstochowa
- nr 48/V/2018 w sprawie: nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla członków kadr sportu wędkarskiego
- nr 49/V/2018 w sprawie: powołania dyrektora biura Zarządu Głównego PZW
- nr 50/V/2018 w sprawie: odwołania Rzecznika Dyscyplinarnego ZG PZW

 

Uchwały Zarządu Głównego PZW z dnia 21.09.2018 r.:
- nr 51/IX/2018 w sprawie: przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządy Głównego PZW w dniach 25.06.2018 r., 27.07.2018 r. i 31.08.2018 r.,
- nr 52/IX/2018 w sprawie: zmiany uchwały nr 1/XI/2017 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 4 listopada 2017 r. w sprawie: zasad organizacji pracy Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 21.10.2017 r. w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2017-2021 i uchwała nr 5/XII/2017 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia l6 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia składów komisji Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXI  Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego  w latach 2017-2021,
- nr 53/IX/2018 w sprawie: uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego,
- nr 54/IX/2018 w sprawie: zatwierdzenia karty ewidencyjnej członka Polskiego Związku Wędkarskiego,
- nr 55/IX/2018 w sprawie: zmiany budżetu Polskiego Związku Wędkarskiego na 2018 r.,
- nr 56/IX/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  BB1C/00069845/4 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach,
- nr 57/IX/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze:  –  KA1D/00013322/2    do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach,
- nr 58/IX/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerach:  –  KA1P/00055924/0  i  – KA1P/00004348/6   do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach,
- nr 59/IX/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze:  –  GL1J/00002711/1    do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach
- nr 60/IX/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze:  –  KA1M/00052405/2   do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach
- nr  61/IX/2018 w sprawie: ustanowienia składki członkowskiej na 2019 r.
- nr 62/IX/2018 w sprawie: opracowania założeń  do budżetu na 2019 r.
- nr 63/IX/2018 w sprawie: wprowadzenia wzorów na amatorski połów ryb na wodach Polskiego Związku Wędkarskiego, będących w użytkowaniu Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach
- nr 64/IX/2018 w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w Ostrzeszowie
- nr 65/IX/2018 w sprawie: nadania tytułu Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej
- nr 66/IX/2018 w sprawie: uchwalenia Regulaminu nadawania odznak honorowych  i    okolicznościowych PZW
- nr 67/IX/2018 w sprawie: uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu  „Członek Honorowy PZW”
- nr  68/IX/2018 w sprawie: przyznania limitu odznak honorowych i okolicznościowych PZW do dyspozycji Prezesa ZG PZW
- nr 69/IX/2018 w sprawie: uchylenia uchwały Prezydium Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu
- nr 70/IX/2018 w sprawie: wystąpienia z organizacji międzynarodowej EAF (European Anglers Federation)
- nr 71/IX/2018 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach
- nr 72/IX/2018 w sprawie: zmiany Uchwały nr 125 Prezydium ZG PZW z dn.1.04.2016 w sprawie dostępu do dokumentów
- nr 73/IX/2018 w sprawie: zmiany na stanowisku dyrektora biura Zarządu Głównego PZW

 

Uchwały Zarządu Głównego PZW podjęte w październiku 2018 r.:

- nr 74/X/2018 z dnia 8 października 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 29/VII/2018 Prezydium ZG PZW z dnia 18.VII.2018 r. dot. zawieszenia częściowego składu władz Okręgu PZW we Wrocławiu

- nr 75/X/2018 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 22 października 2018 roku w sprawie: struktury składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat za zezwolenie na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych

- nr 76/X/2018 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 22 października 2018 roku w sprawie: składki członkowskiej na 2019 r. – wpisowe członka uczestnika

 

Uchwały Zarządu Głównego PZW podjęte 15 grudnia 2018 r.:

- nr 77/XII/2018 w sprawie: przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego PZW w dniach 26.10.2018 r. i 23.11.2018 r.
- nr 78/XII/2018 w sprawie: zatwierdzenia Terminarza i tematyki posiedzeń Prezydium i Zarządu ZG PZW na I półrocze 2019 r.
- nr 79/XII/2018 w sprawie: uchylenia uchwały nr 7/XII/2017 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 16 grudnia 2017 r. dot.: zawieszenia uchwały nr 8/17 Prezydium ZO PZW w Poznaniu z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie likwidacji kół PZW w Poznaniu
zatwierdzonej uchwałą Zarządu Okręgu PZW w dniu 21.09.2017 r.
- nr 80/XII/2018 w sprawie: zmiany uchwały nr 5/XII/2017 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia l6 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia składów komisji Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2017-2021
- nr 81/XII/2018 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Naukowej przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 82/XII/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  LU1C/00043362/0 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Chełmie]
- nr 83/XII/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  LU1C/00035670/3 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Chełmie
- nr 84/XII/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  LU1A/00016957/8 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Lublinie
- nr 85/XII/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  LU1I/00073272/7 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Lublinie
- nr 86/XII/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  LU1R/00014787/7 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Lublinie
- nr 87/XII/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  OL10/00012663/5 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie
- nr 88/XII/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  PR1P/00000563/4 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu
- nr 89/XII/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  PR1P/00036010/4 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu
- nr 90/XII/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  SI1G/00034368/3 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Siedlcach
- nr 91/XII/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  SI1G/00037797/0 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Siedlcach
- nr 92/XII/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  SI1S/00058803/0 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Siedlcach
- nr 93/XII/2018 w sprawie: wysokości diet dla członków Polskiego Związku Wędkarskiego  pełniących funkcje społeczne we władzach i organach statutowych szczebla naczelnego
- nr 94/XII/2018 w sprawie: wysokości diet dla członków Polskiego Związku Wędkarskiego pełniących funkcje społeczne we władzach i organach statutowych szczebla naczelnego
- nr 95/XII/2018 w sprawie: obniżenia czynszu  Redakcji Wiadomości Wędkarskie
- nr 96/XII/2018 w sprawie: uruchomienia funduszu regulującego płace pracowników Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 97/XII/2018 w sprawie: zatwierdzenia Uchwały nr 64/XI/2018 Prezydium Zarządu Głównego PZW z dnia 23 listopada 2018 roku
- nr 98/XII/2018 w sprawie: zmiany w treści Uchwały nr 55/IX/2018 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 21 września 2018 roku
- nr 99/XII/2018 w sprawie: partycypacji w kosztach archiwizacji dokumentacji po Międzyokręgowym Zarządzie Gospodarki Rybackiej w Łodzi
- nr 100/XII/2018 w sprawie: zatwierdzenia kosztów modernizacji Centralnej Bazy Danych PZW
- nr 101/XII/2018 w sprawie: ustanowienia „Zasad organizacji sportu wędkarskiego” w PZW
- nr 102/XII/2018 w sprawie: uzupełnienia składu kadry w wędkarstwie podlodowym na rok 2019
- nr 103/XII/2018 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata w wędkarstwie podlodowym - Bułgaria 2019
- nr 104/XII/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy z podmiotem zewnętrznym w celu organizacji Mistrzostw Polski w dyscyplinie podlodowej w roku 2019
- nr 105/XII/2018 w sprawie: nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie i Okręgu PZW w Ciechanowie
- nr 106/XII/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Głównej Komisji Odznak PZW za 2018 r.

 

Uchwały Zarządu Głównego PZW podjęte 30 marca 2019 r.:
- nr 1/III/2019 w sprawie: przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego PZW w dniach 25.01.2019 r. i 22.02.2019 r.
- nr 2/III/2019 w sprawie: wykładni przepisów uchwalonych przez władze Związku
- nr 3/III/2019 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 4/III/2019 w sprawie: uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Koła nr 19 Miasto Kętrzyn
- nr 5/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  ZA1T/00051536/0 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zamościu.
- nr 6/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  ZA1Z/00071334/4 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zamościu.
- nr 7/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  ZA1H/00055073/3 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zamościu.
- nr 8/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  CZ1C/00080412/7 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Częstochowie.
- nr 9/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  EL1E/00029324/9 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu
- nr 10/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  GD1I/00033240/9 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu
- nr 11/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  GD1I/00028683/8 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu
- nr 12/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  GD1I/00027855/8 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu
- nr 13/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  GD1M/00023910/8 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu
- nr 14/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  KZ1W/00047489/0 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kaliszu.
- nr 15/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  KZ1W/00052992/7 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kaliszu.
- nr 16/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  KZ1O/00037000/0 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kaliszu.
- nr 17/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  KZ1P/00017819/9 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kaliszu.
- nr 18/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  KZ1E/00001523/1 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kaliszu.
- nr 19/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  KZ1W/00006981/0 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kaliszu.
- nr 20/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  KZ1W/00006982/7 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kaliszu.
- nr 21/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  LU1A/00016957/8 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Lublinie
- nr 22/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  OP1P/00003302/4 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu.
- nr 23/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  OP1K/00061564/7 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu.
- nr 24/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  OP1U/00043318/5 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu.
- nr 25/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  OP1U/00067611/3 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu.
- nr 26/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  OP1U/00034901/3 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu.
- nr 27/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  OP1B/00021382/6 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu.
- nr 28/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  OP1B/00022426/4 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu.
- nr 29/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  OP1N/00036644/1 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu.
- nr 30/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  RA1R/00160030/2 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu.
- nr 31/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  RA1R/00160031/9 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu.
- nr 32/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  SL1S/00048147/9 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku
- nr 33/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  SL1S/00057845/8 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku
- nr 34/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  SL1S/00017283/8 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w

Pliki do pobrania

 • Uchwały ZG PZW z dnia 16 grudnia 2017 r.

  • 0.27 MB
 • Uchwała ZG PZW z dnia 21.10.2017 r.

  • 0.03 MB
 • Uchwały ZG PZW z dnia 24 lutego 2018 r.

  • 0.16 MB
 • Uchwały ZG PZW z dnia 24 marca 2018 roku

  • 1.72 MB
 • Uchwała ZG PZW z dnia 9 kwietnia 2018 r.

  • 0.03 MB
 • Uchwały ZG PZW z dnia 26 maja 2018 r.

  • 2.12 MB
 • Uchwały ZG PZW z dnia 21 września 2018 r.

  • 0.15 MB
 • zalaczniki_do_uchwaly_nr__61ix2018_zg_pzw_z_dnia_21_wrzesnia_2018_r_w_sprawie_ustanowienia_skladki_czlonkowskiej_na_2019_r.doc

  • 0.27 MB
 • zalacznik_do_uchwaly_nr__62ix2018_zg_pzw_w_sprawie_opracowania_zalozen__do_budzetu_na_2019_r.doc

  • 0.09 MB
 • Uchwała nr 74/X/2018 z dnia 8 października 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 29/VII/2018 Prezydium ZG PZW z dnia 18.VII.2018 r.

  • 0.02 MB
 • Uchwała nr 75/X/2018 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 22 października 2018 roku w sprawie: struktury składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat za zezwolenie na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych

  • 0.04 MB
 • Uchwała nr 76/X/2018 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 22 października 2018 roku w sprawie: składki członkowskiej na 2019 r. – wpisowe członka uczestnika

  • 0.03 MB
 • Uchwały ZG PZW z dnia 15 grudnia 2018 r.

  • 0.20 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego PZW podjęte 30 marca 2019 r.

  • 0.24 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego PZW podjęte 25 maja 2019 r.

  • 0.33 MB
 • Uchwała Zarządu Głównego PZW podjęta 6 czerwca 2019 r.

  • 0.03 MB
 • Uchwała Zarządu Głównego PZW podjęta 29 lipca 2019 r.

  • 0.03 MB
 • Uchwała nr 120/IX/2019 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 3 września 2019 r.w sprawie: upoważnienia do zawarcia w imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

  • 0.06 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego podjęte dnia 20 września 2019 r.

  • 0.66 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego podjęte dnia 25 października 2019 r.

  • 0.14 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego podjęte dnia 14 grudnia 2019 r.

  • 0.11 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego podjęte dnia 14 marca 2020 r.

  • 0.12 MB
 • nr 233/IV/2020 z dnia 16.04.2020 r. w sprawie: zmiany treści uchwały nr 159/IX/2019 ZG PZW z dnia 20.09.2019 r. w sprawie ustanowienia składki członkowskiej

  • 0.04 MB
 • nr 234/IV//2020 z dnia 20.04.2020 r. w sprawie: powołania pełnomocnika Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w Okręgu PZW we Wrocławiu

  • 0.03 MB
 • nr 235/IV/2020 z dnia 21.04.2020 r. w sprawie: dystrybucji składek członkowskich i przyjmowania opłat za zezwolenia na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych oraz wzorów zezwoleń obowiązujących na wodach Polskiego Związku Wędkarskiego

  • 0.06 MB
 • nr 236/IV/2020 z dnia 27.04.2020 r. w sprawie: jubileuszu 70-lecia PZW

  • 0.03 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego podjęte dnia 20 czerwca 2020 r.

  • 0.14 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego podjęte dnia 27 lipca 2020 r.

  • 0.03 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego podjęte dnia 19 września 2020 r.

  • 1.44 MB
 • nr 278 i 279 podjęte dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie rezygnacji złożonej przez Grzegorza Rogalewicza

  • 0.03 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 19 grudnia 2020 r.

  • 0.14 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 20 lutego 2021 r.

  • 0.06 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego podjęte dnia 27 marca 2021 r.

  • 0.32 MB
 • Uchwała ZG PZW nr 327/IV/2021 z dnia 29.04.2021 r. w sprawie: odwołania z pełnienia funkcji członka Zarządu Głównego PZW

  • 0.03 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 26 czerwca 2021 r.

  • 0.13 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 30 lipca 2021 r.

  • 0.10 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 18 sierpnia 2021 r

  • 0.04 MB
 • Uchwala_ZG_PZW_nr_355-IX-2021_w_sprawie_zwolnienia_z_oplat_za_zezwolenia_w_v_spinningowych_mistrzostwach_polski_teamow

  • 0.03 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dn. 18 września 2021 r.

  • 0.18 MB
 • Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dn. 18 września 2021 r. w sprawie składki członkowskiej na 2022

  • 0.30 MB
 • Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dn. 18 września 2021 r. w sprawie budżetu na 2022

  • 0.10 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 10 listopada 2021 r.

  • 0.33 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 6 grudnia 2021r.

  • 0.03 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 18 grudnia 2021 r.

  • 0.16 MB
 • Uchwala 402 ZG PZW w sprawie reprezentowania PZW z 18.01.22

  • 0.04 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 14 lutego 2022 r.

  • 0.04 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 18 lutego 2022 r.

  • 0.14 MB
 • uchwaly_zg_pzw_z_09042022.doc

  • 0.26 MB
 • uchwaly_zg_z_130422.doc

  • 0.05 MB