Walne zgromadzenie członków Koła HTS

Zgromadzenie odbyło się  w Krakowie na oś Tysiąclecia nr 15 dnia 26.11.2023 roku o godz.  9:15 w drugim terminie  

Zgromadzenie otworzył Prezes Koła Kol. Marian Winiarski. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych kolegów, członków naszego Koła.

Obecni na zebraniu członkowie Koła wybrali na przewodniczącego zgromadzenia kol. Mirosława Gajdemskiego, a na sekretarza zgromadzenia kol. Jana Lackosza.

W prezydium zgromadzenia ponadto zasiedli koledzy: Prezes Koła Marian Winiarski, Prezes Z.O. Edward Fornalik,  Władysław Makuła członek Komisji Rewizyjnej Z.O. oraz Łukasz Jarzyna członek OSK i adm. strony internetowej Okręgu  

Minutą ciszy uczczono  kolegów, członków naszego Koła którzy zmarli w przeciągu ostatniego roku. Prezes Koła zaproponował na przewodniczącego Zgromadzenia kol Mirosława Gajdemskiego, a na sekretarza Zgromadzenia kol. Jana Lackosza którzy, zostali wybrani jednogłośnie na powierzone funkcje. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił zgromadzonym porządek obrad i regulamin walnego zgromadzenia które, zostały przyjęte jednogłośnie przez obecnych.

 Do Komisji Mandatowej jednogłośnie wybrani zostali koledzy: Robert Salamon – przewodniczący, Tomasz Kołodziejski – członek i Bogusław Bobowski – członek. Do Komisji Uchwał i Wniosków zostali wybrani koledzy: Krzysztof Zalewski – przewodniczący, Andrzej Jamka - sekretarz i Damian Batko- członek.  

Z rąk przedstawicieli Zarządu Okręgu odznaczenia otrzymali: kol. Marian Winiarski Srebrną Odznakę PZW i kol. Krzysztof Zalewski medal „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa”.

Puchar Koła i tytuł Wędkarza Roku otrzymał kol. Janusz Skorupski, za 2 miejsce kol. Krzysztof Zalewski, 3 miejsce kol. Krzysztof Jaworski.

Na ręce kol. Tomasza Kołodziejskiego został przekazany okolicznościowy puchar dla firmy MARKET-POINT za sponsorowanie zawodów wędkarskich.  

Prezes Koła omówił realizację wniosków które były kierowane do zarządu Okręgu i do zarządu Koła a, przyjęte na poprzednim walnym zgromadzeniu.

Prezes Zarządu Okręgu kol. Edward Fornalik w swoim wystąpieniu przedstawił sprawy którymi aktualnie zajmuje się Okręg oraz, odpowiadał na pytania z sali m.in. o: wysokość składek członkowskich i okręgowych, stan dróg na łowisku Przylasek Rusiecki, zakazu zabierania pstrąga potokowego w całym Okręgu, ochrony łowisk przed kormoranami i porozumienia  miedzy Okręgami w/s opłat za wędkowanie.

Przewodniczący komisji mandatowej kol. R. Salamon odczytał protokół w którym stwierdza się ważność Walnego Zgromadzenia które, odbywa się w drugim wyznaczonym terminie.

Sprawozdania z działalności złożyli: Zarządu Koła- Prezes kol. M. Winiarski, finansowe- skarbnik kol. Mirosław Twardowski, Komisji Rewizyjnej- kol. Andrzej Oramus, Komisji Sportowej- kol. Janusz Skorupski, Społecznej Straży Rybackiej- kol. Zbigniew Polanowski,  Rzecznika dyscyplinarnego Koła- kol. Robert Salamon.  Skarbnik przedstawił preliminarz budżetu Koła na 2024 rok a, Prezes Koła plan pracy Koła na 2024 rok. Jednogłośnie poprzez uchwały obydwie propozycje  zostały przyjęte do realizacji. Przeprowadzono szeroką dyskusję i głosowania nad zgłoszonymi wnioskami do Zarządu Koła i Zarządu   Okręgu.

Obrady zakończyły  się o godz.13:10.