Zebranie Sprawozdawcze . Relacja

W niedzielę 26 listopada 2023 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Koła PZW MPK Lublin za sezon 2023. Spotkanie rozpoczęło się uczczenia minutą ciszy zmarłych w roku 2023 kolegów Tomka Wrony oraz Tomasza Jęczenia. Prezes Koła Leszek Kozioł przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Koła , organizowanych zawodach oraz imprezach. Przedstawiono Szanownemu Zgromadzeniu wykonanie preliminarza budżetowego , protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej . Sprawozdania z działalności Koła zostało zatwierdzone jednogłośnie. Prezes Koła kol. Leszek Kozioł oraz przedstawiciel Zarządu Okręgu PZW Lublin pan Józef Lyssy wręczyli zwycięzcom Punktacji Grand Prix puchary oraz dyplomy. Medalem Zasłużony Dla Wędkarstwa Lubelszczyzny nagrodzony zastał kol. Marek Osiecki a medal Zasłużony W Rozwoju Wędkarstwa otrzymał kol. Grzegorz Pyc. Najstarszy aktywny wędkarz uczestniczący we wszystkich zawodach Koła kol. Henio Rutkowski uhonorowany został pamiątkową statuetką. W spotkaniu uczestniczył jeden z założycieli Koła kol. Zbigniew Pawłowski . W roku 2024 Koło PZW MPK Lublin będzie obchodziło jubileusz 50 lecia istnienia.  

Powiadom znajomego: